Pestitsiidide esinemine Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt korjealadelt korjatud mees ja suiras: mõju meemesilastele. Reet Karise jt. 2014

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Projekti tähtsamaks ülesandeks oli selgitada, kas ja kui palju pestitsiidijääke jõuab Eestis mesitarudesse ning kas need võivad olla kaasa aitavaks jõuks mesilaste suurele suremusele. Lisaks oli eesmärgiks uurida, kas tarru jõudvate pestitsiidijääkide hulk on positiivses korrelatsioonis meemesilaste korjealasse jäävate haritava maa osakaaluga. Teisel uurimisaastal püstitati ka küsimus, missugused pestitsiidid jõuavad nektarist ja/või suirast haudme eest hoolitsevate amm-mesilaste ja seejärel ka vastsete organismidesse. Uuriti ka enam leitud pestitsiidide mõju kimalastele kui mesilaselaadsete putukate mudelorganismile nii üksikute kui ka koos eksisteerivate ainetena.

Pestitsiidijääke esines kõige enam õietolmuproovides, kusjuures peaaegu kõik proovid olid saastunud nii talirapsi kui ka suvirapsi õitsemise ajal. Kahjuks ei ole praeguse seisuga veel andmeid, millistelt taimedelt oli kogutud põhiline osa nende proovide õietolmust. Pestitsiidijääkide esinemise sagedus ei olnud seotud tarudest 4 km raadiusega korjealal asunud haritava maa osakaaluga. Uurimistulemuste põhjal võib väita, et vähemalt mõned ained liiguvad kogutud nektarist ja õietolmust ammmesilaste ja vastseteni. Leitud kogused, mis mesilaste ja vastseteni jõudsid olid aga madalamad letaalsetelt doosidest. Füsioloogilised katsed näitasid, et nii insektitsiidid kui ka herbitsiid glüfosaat võivad muuta kimalaste füsioloogilisi näitajaid. Insektitsiidid mõjutasid ka uuritud kimalaste eluiga. Herbitsiidi ja insektitsiidi koos esinemisel täheldati insektitsiidile sarnast mõju. Insektitsiidi ja fungitsiidi koos esinemisel täheldati nende sünergeetilist mõju.

Projekti täitjad: Reet Karise (juht), Indrek Keres, Priit Pihlik, Taavi Tull (abitöötaja)
Kuupäev: 01.12.2014

Allikas: http://www.agri.ee/et/dokumendiregister, nr 8.5-3.1/12202

LisaSuurus
Pestitsiidide esinemine Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt korjealadelt korjatud mees ja suiras: mõju meemesilastele. Reet Karise jt. 2014. (pdf)165.4 KB