Mesindusprogrammi juhtkomisjoni koosoleku protokoll nr 3

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

PROTOKOLL NR. 3
Tallinn
12. september 2014 nr 9.2-7/
Võtsid osa: Mai Talvik – Põllumajandusministeerium (Põllumajandusturu korraldamise
osakonna juhataja) (lisaks volitatud ka Illar Lemetti poolt); Liina Jürgenson –
Põllumajandusministeerium (Loomakasvatussaaduste büroo juhataja); Aleksander Kilk – Eesti
Mesinike Liit (Juhatuse esimees) ning Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskselts; Ülle Märss –
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Arengutoetuste osakonna turukorralduse
büroo peaspetsialist); Marje Riis – Saaremaa Meetootjate Ühing; Aivar Raudmets –
Mesindusprogrammi projektijuht; Jaanus Tull – Eesti Kutseliste Mesinike Ühing, Merle Suursaar
– Veterinaar- ja Toiduamet (Toiduosakonna loomse büroo peaspetsialist); Ain Zereen –
Veterinaar- ja Toiduamet (Põllumajandusloomade aretuse ja turukorralduse osakonna
turukorralduse büroo juhataja); Katri Viirlo – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
(Arengutoetuste osakonna turukorralduse büroo juhataja); Agne Tammistu –
Põllumajandusministeerium (loomakasvatussaaduste büroo peaspetsialist)
Puudus: Maarika Puusepp – Eesti Meetootjate Ühendus (juhatuse liige)
Juhatas: Mai Talvik
Protokollis: Agne Tammistu

Allikas: http://www.agri.ee/et/dokumendiregister, nr 9.2-7/1895

LisaSuurus
mp_protok_nr_3_189.pdf82.98 KB