Aurugeneraator ja kahele raamitüübile (Eesti ja Langstroth) kasutatav vahasulataja harrastusmesinikule

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eesti Mesinike Liidu tellimusel teostatud töövõtuleping PR-10-1.8-1 aruanne. Töid teostas Asteni Mesindus OÜ. Prototüüpe esitleti Eesti Mesinike teabepäeval 19.07.2014 Kuressaares.

VAHASULATAJA
Esimese vajadusena otsustasime väljatöötada 2-le raami tüübile (Eesti ja Langstroth)
kasutatava vahasulataja harrastusmesinikele.
Kuna vaha on mesinduses väga oluline taaskasutuse produkt, siis tuleb mesinikele teha
väga lihtsaks ja kättesaadavaks vaha sulatamine. Siiani on harrastusmesinikud
vahasulatusest loobunud just lihtsate vahasulatusvahendite puudumise tõttu. Seetõttu
tuuakse Eestisse sisse kolmandatest riikidest palju saastatud toorvaha. On tungiv vajadus
maksimaalselt ära kasutada Eestis toodetav vaha kogus!
Vahasulataja peaks olema universaalne, kuhu saame paigutada Eestis levinumaid raamid
(Eesti ja Langstroth).
Vahasulatajas kasutatavad energiaallikad peaksid olema erinevad vastavalt mesinike
võimalustele ja vajadustele (elektrilise aurugeneraatoriga, pliidil, välisel tulekoldel või
gaasipõletil).

AURUGENERAATOR
Vahasulatusprotsessis üks võimalikest energiaallikatest on aurugeneraator. Kuna auru
tootmisega kaasnevad teatud riskid, olime otsimas lahendusi täiesti uudse aurugeneraatori
loomiseks.
Kui igal harrastusmesinikul oleks võimalik soetada endale lihtne, ohutu ja piisavalt tootlik
auarugeneraator, saaks aurugeneraatorit kasutada järgmiste mesindusega seotud
tööprotsesside lihtsustamiseks – kaanetusnuga, desinfitseerimine, lahtikaanetus
mehhanismid, vahasulatamine jne).

Allikas: http://www.agri.ee/et/dokumendiregister, nr 9.2-7/1831

LisaSuurus
mp_10_18_lisa_1_mesindustehnika_pr_10_18_1_aruanne.pdf688.8 KB