Mesindusalane ümarlaud jaanuaris 2015

Pronksmedal (100p.)

Lugesin EML ettepanekuid mesindusalases ümarlauas arutamiseks jaanuaris 2015: http://www.mesinikeliit.ee/eml-valmistub-jaanuarikuiseks-pom-umarlauaks/

Mõned tähelepanekud:

1. Kui me nõuame ministeeriumilt või VTA-lt AHM tõrje tegevuskava, siis võib see lõppeda sellega, et Eestimaa mattub musta suitsu.
AHM tõrjeks peaksid mesinikud siiski ise tegevuskava koostama ja ministeeriumilt taotlema sellele vajalikku toetust.
AHM-i tõrje ei ole ju mingi raketiteadus, see on osa mesindamisoskustest.

2. Tänapäeval on paljude mesilashaiguste põhjuseks varroatoosi, viiruste, pestitsiidide jm koosmõju. Nende ennetamiseks ja raviks oleks siiski vaja mesilashaigustele spetsialiseerunud süsteemsete teadmistega spetsialisti nõuandeid. Usaldusmesinike võrgustikust on siin vähe abi.

3. Kindlasti on mõnes riigis taimekaitsetööde ja –preparaatide kasutamise probleem rahuldavalt lahendatud. Tulekski aluseks võtta juba toimiv mudel ja kohandada see meie oludele.
Jõuaks niigi kaugele, et lennumesilasi ei pritsitaks enam mürgiga üle.

4. Mesilaste esmane tähtsus seisneb õistaimede tolmeldamises ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamises. Selles mõttes on hobimesinike mesilaspered vägagi olulised, mis ongi EML ettepanekus välja toodud: viia sisse mesilasperede otsetoetus alates 1. perest.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Vinge mesilasepoiss

Parim, peaaegu, et minu mõtted!
Just AHM osa - mesindusala vetarste on tööle vaja, kes mesinikke reaalselt/heatahtlikult aitaksid... seadused mesinike jaoks on suvi-talv, kevad-sügis..muid/teisi seaduseid/regulatsioone/karistusi pole vaja. Kogu EML 1. piikkk ettepanek - tuleks asendada ühe lausega, kui kiiresti saab Eestimaa paar mesinduse vet-arsti?
3. punkt samuti supper.... mürgid mõjuvad muidugi aastaid .... kuid päevane /lausa mehaaniline mürgitamine otse kasulikele putukatele selga on ainult Eesti riigis - mida PM ministeerium pole seni teadvustanud, et on lubatud heinamaade niitmine glüfosaadiga ja veel päeval. See tuleb kohe lõpetada ja KÕIK...

Kenasti lühidalt kirjas - tubli beeboy!

Lisaksin:
* N Liidus räägiti, isegi 50x kasust loodusele - võrreldes mesiniku tuluga... hiljem E Liidus on ikka 20x reaalsest tulust loodusele/põllumajandusele ja sealt kaudu SKP-le kõneldud. Esimest korda näen - mis on umbes 10 korda suurem meetoodangu väärtusest. Huvitav kas kellegi arvates on mesiniku kasumid tänapäeval tõusnud 40x võrreldes N Liidu ajaga?, et kasu loodusele sedavõrd kahanenud?

Ülearune demagoogia, kes seda ei tea - mis selline jutt aitab? Tuleks ettepanekutest kõrvaldada.
((((Eesti põlluviljeluses ja aianduses kasutatakse taimekaitsetöödel ja umbrohutõrjeks
ebamõistlikult laialdaselt ja suures mahus erinevaid pestitsiide. Ametlikult on küll
võetud eesmärgiks kasutada eelkõige integreeritud keskkonnasõbaralikke
taimekaitsevõtteid ja tehnoloogiaid. Ometi ei ole pestitsiidide kasutamine ja
mesilaste kahjustamine seni märgatavalt vähenenud. Mida teha paremini?
Taimekaitse teema arutelu jaanuarikuu ümarlauas oleks otstarbekas selles mõttes, et
see aitab paremini ette valmistada veebruaris ministeeriumi kaasabil kavandatavat
töökohtumist ja arutelu taimekaitse teemadel mesinike ühenduste ja põllumeeste
organisatsioonide esindajate ja ametnike vahel mesilasi säästvate heade
taimekaitsetavade kavandamise ja kasutuselevõtu teemadel. )))
Selline mulje jääb, et EML tahabki seal plaane pidama/käima jääda, ega olegi huvitatud, millegi konkreetse saavutamisest - mesinike hääks!

EML 2. punkt mürkide osas on veelgi laialivalguvam:
Sellised väljendid nagu:
Algatada regulatsioone ja Vähendada konkreetse plaani kohaselt jne. jne..EI VII KÜLL mitte KUHUGI..

JA MESILASPEREDE REGISTRIT ON VÕIMALIK TÄIENDADA AINULT TARU - TOETUSE - ABIL .!.
Kogu mu pläma, täiendada ja parandada registrit, et mürgitajad paremini näeksid keda ja kus nad mürgitavad on MÕTTETU aja viitmine...

Hää küll - mul läks süda pahaks sellest EML tegelike "ettepanekute" otsimisest pika teksti hulgast,
võib olla hiljem uuesti - lähen kosuma.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mida halvem, seda parem

Jätkan - PMm ümarlaua teemal:
ja pealkirja all mõtlengi, et kas on vaja EML ettepanekuid parendada ja upitada, kui neil endil on juba arvestuski sassis , kaua nad sama asja jahuvad...
Tolleski, mida praegu ministrile soovitakse esitada - tuuakse heade näidetena varasemaid kohtumisi.... kuid aastaarvud võiks võtta mitu, mitu aastat varasemaks ja teemad on täpselt samad, mis polegi mitte kuhugi ikkagi välja jõudnud.
Näiteks: Võtan saja viikümnendat korda 150x üles registri teema:
EML ettepanekutest
2.4. Täiendada ja arendada PRIA mesilate registrit eesmärgiga pakkuda
taimekaitsetööde planeerijatele paremaid võimalusi nende põldude või aedade
lähialal asuvate mesilate mesinike kontaktandmete saamiseks, et mesinikke
nõutavalt teavitada kavandatavatest taimekaitsetöödest (igakordselt 48 tundi enne
kavandatavaid taimekaitsetöid teavitada mesinikke, kelle mesilaspered asuvad
töödeldavale põllule lähemal kui 3 km).
AGA meie sõbrad KIMALASED-KIIVITAJAD-ERAKMESILASED....kus registris nemad asuvad?... nii, et neile võib lennu pealt mürgi kaela kallata? Kes siis veel, kui mesinike esindajad peaksid seda teadma.... väärtustama / tähtsustama. Päevasel ajal, ainult Eestimaal mürgitamine on lubatud juba 10 aastat (- Kogu selle aja - ainult sel ainukesel põhjusel olen hoidnud EML distansi - )
TÄHENDAB SELLINE LÄHENEMINE, ET TEATAME JUKULE, VÕI ANTSULE pane oma mesilaspered kinni - pööra teine külg ette, või vea minema - Sulle on teada antud....ON mo meelest VÄÄR!! Register ei lahenda mittttekuidagi päevase mürgitamise probleemi - NING SEE ON MESINDUSE JAOKS KURITEGU, et üldse päevasel ajal mürgitamine võimalikuks sai- läbi lasti EML poolt - lepiti päevase mürgitamisega. (Loomulikult on juba ammu selgunud, et mürgitamise mõju mesilastele on aastaid) Kuid loota, et register midagi avitab - sobiks mesindusest väga kaugel seisvatele inimestele - pigem mürgitajatele ja mürgitootjatele.
Lisaks:
Kõige kohutavam on see register enamuse mesinike jaoks, kel on mesilad ka kodust eemal... paneme jah kraadi pealt- täpsed kordinaadid avalikult kõigile sobramiseks.
iLMA TARU TOETUSETA on register mõttetu ning kui mingid ametid: VTA, PMm, EML, statistika, jne..soovivad teada mesilasperede arvu jms....SIIS TULEB SELLE EEST MESINIKELE MAKSTA.

Veel häirib mind .... Et äsja lõppesid üle riigi õppepäevad, kus tutvustati kogu 2015-2020 baketti maarahvale.... kus oli mesinike jaoks mitmeid küsitavusi ja probleeme, mida saaks võib olla veel mõjutada... mesindusele - mesinikele - ka mahemesindusele positiivselt....SELLEST UUEST Ümarlauale ei midagi.

Täna oli võrratu ilm.... Loodan, et koostöö kogu on oma ettepanekutes konkreetsem.........................................................

Pronksmedal (100p.)

AHM

Mis on AHM ? Ahm -kaljukass.

Pronksmedal (100p.)

AHM -lühendatult-ameerika

AHM -lühendatult-ameerika haudmemädanik

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

lühendid

lühendid

AHM = ameerika haudme mädanik
EHM = euroopa haudme mädanik

mölemad on väga tösised haigused. AHM. on tösisem probleem kui EHM

Neid haigusi ei soovita ühelegi mesinikule.

edu teile

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Nii üht, kui teist..

Ahm muide elab ka meie rabas.. lumel võib vahel näha, nagu väikese karu jälgi - ta ei maga talveund!

Kuid seoses EML ettepanekutega ümarlauale meenus mulle , et A. K. EML-st LUBAS Karksi Mesinduskonverentsi ees, et väikemesinike kiusamine VTA, PRIA jt. kontrollide poolt lõpetatakse, kuna 15 mesilaspere nõuete tõttu on mesinikud pandud raskemasse olukorda, kui piimandus, või mingi mu põllumajandus sektor... kus käitlemise nõudeid kontrollitakse toodangu järgi. Kitsenduses 50 l päevas ja lehmanduses100 l päevast piima müüki...E Liidus mesinduses üle 4t kaubamett. EML ise selle väikemesinike kontrollimise sisse surus ja nõuded välja töötas, millele PMministeeriumis vastu oldi! Võtku see siis ise maha ka, kui sügisel lubadus anti ja kus siis veel, kui mitte Ümarlauas?
Saaksid ometi ise (EML) ausaid mesinikke liikmeteks juurde!

Ning ka see on väga tubli, et keegi siin mesindus.ee on kursis Soome mahemesinduse nõuetega. Kunagi, kui mahemesindusega sai Eestis alustatud olid meil Rootsi Krav (nende bio ja oiko) nõuded... kus oli ainult 6 punkti: korjemaa ilma mürkiteta, suitsikus looduslik materjal, ema tiibu ei tohi kärpida, lesta tõrje jm. org. hapetega... paar tühist nüansi oli veel ja kõik. Samuti oli ju Lätis, selleks ajaks, kui meie siin metsade keskel alles uimerdasime mahemesinduse teemadel - nende Latvijas Bitel paarsada mahemesinikku - kelle korjemaa oli üle vaadatud ja kelle mett nad oma toodetes kasutasid. Eestlased kipuvad enda jaoks ikka kõiki seadusi poole ja mitu korda rangemaks tegema, kui E Liidus....

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Soome mahemesinduse nõuded

metsamumm kirjutas:
Ning ka see on väga tubli, et keegi siin mesindus.ee on kursis Soome mahemesinduse nõuetega. Kunagi, kui mahemesindusega sai Eestis alustatud olid meil Rootsi Krav (nende bio ja oiko) nõuded... kus oli ainult 6 punkti: korjemaa ilma mürkiteta, suitsikus looduslik materjal, ema tiibu ei tohi kärpida, lesta tõrje jm. org. hapetega... paar tühist nüansi oli veel ja kõik. Samuti oli ju Lätis, selleks ajaks, kui meie siin metsade keskel alles uimerdasime mahemesinduse teemadel - nende Latvijas Bitel paarsada mahemesinikku - kelle korjemaa oli üle vaadatud ja kelle mett nad oma toodetes kasutasid. Eestlased kipuvad enda jaoks ikka kõiki seadusi poole ja mitu korda rangemaks tegema, kui E Liidus....

Otsisin üles Soome mahemesinduse nõuded, tarumaterjali kohta öeldakse järgmist:

10.1 Pesämateriaalit
Mehiläisten talveuttamiseen käytettävät pesät on
valmistettava pääosin luonnollisista materiaaleista,
jotka eivät aiheuta ympäristölle tai mehiläishoidon
tuotteille saastumisvaaraa. Sallittuja
materiaaleja ovat puu, vaneri, korkki, savi, olki
tai muu vastaava. Synteettisten materiaalien
käyttö on sallittu muissa kuin talveuttamiseen
käytettävien pesien osissa ja varusteissa.

Allikas: http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/l...

Pronksmedal (100p.)

Olen reg mahemesila ja minu

Olen reg mahemesila ja minu inspektor küll akytsepteerib meekorpustena peno,Tuttav mahe Lääne Virust räägib sama.Ilmselt oleneb inspektorist,kuigi nüüd on ühtne juhis kontrollimise kohta