Projekt "Koolimesi"

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Püha Miikaeli Kooli pidaja taotleb Põllumajandusministeeriumilt projektitoetust pilootprojektile "Koolimesi 2015/2016", mille eesmärk on panna koolilapsed sööma rohkem mett ning harjutada neid tervislikult toituma.

Taotluse järgi on pilootprojekti raames planeeritud järgmised tegevused:
1. Jagatakse mett Püha Miikaeli Koolis käivatele 1.–3. klassi õpilastele - üks kord päevas
teelusikatäis, kogu õppeaasta vältel. Soovitavalt koolipäeva teises pooles, kui õpilaste
energiavajadus on suurem.
2. Püha Miikaeli kooli õpilased läbivad õppeaasta jooksul õppeprogrammi „Mesi – looduse
ime ja tervise hoidja“. Õppeprogrammi raames saavad õpilased teadmisi mesinduse ajaloost
(sh mesindus Eestis); meest ja mesindussaadustest (õietolm, suir, propolis, mesilasmürk,
vaha) ning nende tootmisest; mesilaste elust ja tegevusest ning kohast looduses.
2.1 Õppeaasta jooksul toimub õpilaste väljasõit mesilasse, kus tutvutakse mesilaste elu ja
tegevusega tarus, erinevate tarutüüpidega ja mesinduses kasutatavate töövahenditega.
Võimalusel mesilaste vaatlemine vaatlustarus. Programmi läbinud õpilased oskavad enam
väärtustada mesindust, mett ja mesindussaadusi ja mõistavad, kuidas toimib mesilaspere ning
kooslus mesilane, keskkond ja inimene.
2.2 Õppeaasta jooksul pannakse koostöös mesindusorganisatsioonidega ning mesinike ja
mesindushuvilistega kooli ruumides nädalaks ajaks õpilastele tutvumiseks üles näitus
„Mesindus Eestis” (fotod, raamatud, inventar, mesindussaadused jne).
2.3. Õppeaasta jooksul osalevad õpilased õpikoja töös, mille raames toimub mee, kärjemee,
meesegude, õietolmu ja suira maitsmine. Tutvumine meetoitudega ja tervisliku toitumise
põhimõtetega. Kohapeal valmistatakse lihtsamaid meetoite.
2.4. Õppeaasta jooksul osalevad õpilased õpikoja töös, mille raames toimub tutvumine
mesindussaadusega nagu vaha ja õpilased õpivad valmistama vahaküünlaid.
2.5. Õppeaasta lõppedes toimub õpilastele mesindusalane viktoriin, mis võtab kokku aasta
jooksul omandatud teadmised ja oskused.

Väga tore initsiatiiv, loodetavasti saab see taotlus rahuldatud!

Allikas: http://agri.ee/et/dokumendiregister, 12.1-4/939

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Jututoa moderaator

Projekt "Koolimesi"

Lõpuks tegi keegi ära... Olen Olustveres kõikidele mesindusõpilastele seda rääkinud, et võiks riiklikul tasandil sellist asja teha. 2011 aastal Apimondia reisiga seoses sai käidud ka Brasiilia mesindusega natukene tutvumas ja nendel oli seal käimas kooliprojekt, mille käigus siis õpilastele jagati väikseid meepakikesi. Nö. koolitati tulevasi meetarbijaid.