Pakendite kasutamise auditeerimine

Aasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja metsamesinik pilt

Olulisemad muudatused pakendiseaduses

Audiitorkontrolli kohustus on kõigil pakendiettevõtjatel, kes lasevad aastas turule pakendit kogumassiga rohkem kui 100 kg (plastik) või 200 kg (muu pakend). Enne lasus auditeerimiskohustus vaid taaskasutusorganisatsioonidel (TKO) ning TKOga mitteliitunud ettevõtjatel, kes ise Pakendiregistrile aruandeid esitasid. Pakendiaruandluse kontrolli saab teostada vaid vandeaudiitor. Kontrolli ulatus on paika pandud vastavalt sellele, kui riskantne ettevõte on. Pakendiandmete audiitorkontroll rakendub juba 2014. aasta andmetele ja esimene kontroll teostatakse 2015. aasta alguses. Pakendiregister peab auditeeritud aruanded kätte saama 30. juuniks 2015. Pakendi tootja, tühja pakendi sisse- ja väljavedaja, pakendiettevõtja, kes laseb turule või veab välja pakendatud kaupa ja pakendijäätmekäitleja on kohustatud pidama pakendimaterjali massi kohta pidevat arvestust pakendi liikide kaupa. On kaks valikut: liituda taaskasutusorganisatsiooniga või korraldada pakendijäätmete kogumine ise. TKOga liitumise puhul on tegu pigem ülevaatuse kui auditiga. Aruanne lastakse audiitoril ära kontrollida ja antakse edasi TKOle, kes laseb omakorda enda audiitoril oma aruanded üle kontrollida. Pakendiettevõtjad peavad olema võimelised tõestama, et turule lastud pakendikogused jäävad alla piirmäära või siis ei lasegi ettevõte siin pakendeid turule, kuna kaup läks riigist välja. Ilma tõestusdokumentideta on oht sattuda nii Keskkonnainspektsiooni kui ka MTA pihtide vahele.

Ülaltoodu on osaline copy-paste portaalist raamatupidaja.ee. Auditeerimine on päris kallis lõbu - nii 1000€ kanti kisub. Keevitame siis nagu muuseas meehinnale paar eurot otsa või...?

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014050 vaata 24-1

http://www.rmp.ee/ettevotlus/kasulik/pakendiaudit-2015-02-06

http://www.envir.ee/sites/default/files/pakendiauditi_analuus.pdf

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja smart pilt

RE:

Kutseliste mesinike täiendkoolitusel tegi Tõnis Taal sel teemal väga ammendava ettekande.

Slaidid leiate siit: https://www.dropbox.com/s/vs0c5jt2mulkw9v/Pakendimajandus%20T.Taal.pdf?dl=0