Mesinduspäevade ja –õppuste kava 2007.a. jaanuaris ja veebruaris

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eesti Mesinike Liidu poolt juhitava vabariikliku mesindusprogrammi raames toimuvad 2007.a. jaanuaris ja veebruaris kohalike mesinike seltside korraldamisel järgmised piirkondlikud mesinduspäevad ja –õppused:

1. Tartu Aiandus- ja Mesindusselts, Soola tn. 1 a, õppe- ja teabeõhtud kell 17-20:
10.01.2007. Mesilasemade kasvatamisest ja tõuparandusest mesilas. Priit Pihlik.
14.02.2007. Mesilaste kahjurid ja nende tõrje. Ilme Nõmmisto.

2. Tallinna Mesinike Seltsi teabepäevad toimuvad Tallinnas Akadeemia tee 23 Akell 17.30-20.30 järgmise kava kohaselt:
09.01.2007. Mesilaste korjemaa ja aiandus. Meetaimed, nende kasvatamine, nektari produktsioon ja erimee tootmine. Korraldab Uku Pihlak.
13.02.2007. Monoflorse ja polüfloorse mee tootmise võimalused ning põhimõtted.Õietolm mees, selle analüüsimeetodid. Korraldab Uku Pihlak.

3. Põlvamaa Mesinike Seltsi õppe- ja teabepäevad toimuvad kell 17-20 Räpina Rahvakoolis:
26.01.2007. Mee vurritamine, filtreerimine ja pakendamine, kasutatavad seadmed, meekäitlemisruumid, nõuded ruumidele ja seadmetele. Antu Rohtla.
23.02.2007. Mee omadused ja kvaliteedinäitajad, neid mõjutavad tegurid, meeliigid, kontrollimeetodid. Antu Rohtla.

4. Saaremaa Mesinike Seltsi mesindusõppused Kuressaare Rahvakooli ruumides kell 10-14:
03.02.2007. Mesindus korpustarudega, üleminek 10-raamiliselt tarult 8-raamilisele tarule, eelised ja probleemid; Varroatoosi tõrje lesehaudme eemaldamise meetodil, kärjeraamid 2- ja 3-väljasüsteemi kohaselt. Korraldab Aimar Lauge.
10.02.2007. Väikeperede kasutamine mesilas, 3-raamiliste perede kasutamine varuperede ja varuemade hoidjana, 5-raamiliste perede kasvatamine põhiperedeks ja mesila kiireks ning efektiivseks laiendamiseks. Korraldab Aimar Lauge.

5. Elva Mesinike Selts, mesindusalased õppepäevad kell 10.00-13.00 Elvas Kesk tn 19:
27.01.2007. Eesti lamavtaru kasutamise iseärasusi ja võimalusi, Tõnu Hiiemäe.
10.02.2007. Korpustarude kasutamise iseärasusi ja võimalusi, Ilmar Särg.

6. Põltsamaa Mesinike Seltsi õppepäev Põltsamaal 17.02.2007 kell 11-16. Teemad: Eesti mesindusprogrammi tegevuste ja tulemuste tutvustamine. Mee kvaliteedinõuded ja märgistamise erinõuded. Meetaimed, mesilaste korjemaa, selle parandamine. Korraldavad Jüri Lugus, Jaan Langebraun.

7. Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev toimub 10.02.2007 Võrus aadressil Kreutzwaldi 113 kell 10-14. Mesindusinventar, erineva suurusega mesilate otstarbekaid tehnoloogilisi seadmeid ja abivahendeid. Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

Mesindusprogrammi tegevusi, sealhulgas piirkondlike mesinduspäevade ja –õppuste läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Lisainfo:
Aleksander Kilk, tel. 529 3589.

Seda kannet ei ole veel hinnatud