Kokkuvõte mesindusloengust Võrumaa mesinduspäeval 10. märtsil 2007

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kokkuvõte mesindusloengust Võrumaa mesinduspäeval 10. märtsil 2007
Lektor: Mait Mardla, mesinik Lääne-Virumaalt Porkunist
Loengul käsitletud teemad:

1. Mesilasperede hooldamine lamavperedes ja korpustarudes alates kevadest kuni sügiseni (tähtsamad nõuanded).
2. Mee esmane töötlemine (vurritamine, selitamine, soendamine, pakendamine ja märgistamine).
Alateemad:
1. Mesilasperede varakevadine abistamine
2. Emaeraldusvõrede kasutamine lamavtarudes
3. Emadekasvatus ja emade vahetamine
4. Mee esmane käitlemine
5. Küsimustele vastamine

1. Käesolev aasta on olnud mesilaste talvitumisel eriline. Pika ja sooja sügise tõttu osa mesilasperesid ei lõpetanud haudumist ja olid kogu talve rahutud, mille tõttu on vähenenud söödavarud kuni perede nälga jäämiseni. Selleks tuleb praegu kontrollida piisava söödavaru olemasolu. Tuleb eemaldada raamide vaheliist osaliselt ja torgata nuga kärje nurka teise kärjetänavasse mõlemalt poolt ning vaadata kas nuga sai söödaseks (kui nuga on söödane – toitu jätkub).
Söödavaru täiendamiseks sobib pudersööt 1/4 või 1/3’le (st. üks osa mett ja 3-4 osa puudersuhkurt). Segada hoolikalt ühtlaseks massiks ja paigaldada pesa peale, eemaldades eelnevalt 1-2 raamivaheliistu.
Teine võimalus on täienda söödavaru varusolevate söödakärgedega või kui mesilas ei esine nakkushaigusi, siis võib ka teistest peredest võtta söödakärgi ja paigaldada nälga jäänud peredesse.
Enne puhastuslendu ei ole peredesse soovitatav söödakärgi anda; kui aga peres on täielik nälg, siis tuleb anda.
2. Olen oma pika mesinikupraktika ajal proovinud paljusid mesilasperede hooldamise viise. Üks nendest viimastest on emalahutusvõrede kasutamine lamavtarudes kui ka korpustarudes. Mina mesindan lamavtarudega.
Emalahutusvõrede kasutamise eesmärgid:
• Uuendada talvepesa kärjed täies ulatuses käesoleval aastal haudme alla võetud uute kärgedega.
• Vähendada mesilasperedes tekkivat sülemlemistungi.
• Ema munemise piiramisega vähendame liigtugevate (lihaperede) tekkimise, siis on võimalik ka viletsa korjeaasta korral saada rahuldavalt kaubamett.
• Sülemlemise perioodi teisel poolel ei ole vaja läbi vaadata kogu pesaruumi (kuppude eemaldamine, emade vahetamine jt. tööd).
• Mee võtmise ajal ei ole haue ja mesi segamini (meekärjed on haudmekärgedest eraldatud emalahutusvõredega)
Lühiülevaade võrede kasutamisest lamavtarudes (Võrus saalis olevatest mesinike hulgas oli ainult kaks korpustarudega mesinikku, seega oli juttu lamavtarudes võrede kasutamisest).
Enne võrede paigaldamist nõrgestan mesilasperesid haudmekärgede äravõtmisega, millest moodustan uued pered. Kui haudmekärgede arv kasvab üle üheksa kärje, siis need võtan ära.
Emalahutusvõresid hakkan tavaliselt paigaldama enne vaarika õitsemist, kui Porkuni piirkonnas on algamas peakorje.
Emalahutusvõrede kasutamist lamavtarudes on praktiseerinud Eesti mitmed edumeelsemad mesinikud: Mati Haabel Läänemaalt, Jüri Lugus Jõgevamaalt jt.
3. Emadekasvatusest seletasin Jenteri ja Queen’i emadekasvatusmeetodeid ja vastavaid seadmeid, mis on sobilikud ka vanemapõlve mesinikele ega nõua vageldamist.
Emade vahetamine mesilasperedes – vanade mesilasemade eemaldamine ja asendamine noorte paarunud emadega. Tutvustasin mitmesuguseid erinevaid emaandmise võtteid ja kasutatavaid abivahendeid.
Selle teema kohta tuli vastata paljudele mesinike erinevatele lisaküsimustele, mis näitab, et mesilasemade andmine on paljudele mesinikele probleemne tegevus.
4. Mee esmase töötlemise puhul tutvustasin mee säilitamise nõusid ja tehnoloogiat. Eriti tunti huvi väike-meetaara (jaemüügipakendite) märgistamise kohta (etiketid).

Loeng algas kell 10.00 ja lõppes kell 15.00