Kokkuvõte Mati Haabeli ettekandest Läänemaa Mesinike Seltsi teabepäeval Oru vallamajas 10. märtsil 2007

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kokkuvõte Mati Haabeli ettekandest Läänemaa Mesinike Seltsi teabepäeval Oru vallamajas 10. märtsil 2007

TEEMAD:
” Jänedal EML talvepäevadel (10-11 veebruar) kuuldud info edasiandmine.
Meest, mee omadustest ja vahast, vaha omadustest. Korpustarudest ja nendega mesindamisest”
Mesinduspäev toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Õppepäev toimus Läänemaal Linnamäel Oru vallamajas algusega kell 10:00.
Kohal oli ca 50 inimest

Jänedal toimunud mesinduspäevadel käsitletud teemade põhilisemad ülevaated olid:
1) mee turustamine (meeturu edendamisprogramm)
2) korpustarudest
3) mesilashaigused
4) mesilate passistamisest
Nimetatud loengutest sai Läänemaa mesinikele põhilisem info edasi antud.
Mesinduspäeval oli meeteema juba põhjalikum. Siin tuli rääkida mee koostisest, meest kui toidu ja ravivahendist, mee rikkumisest mee turustamise eesmärgil, importmeest, mis 70 % ulatuses on rämpsmesi, ja mee kristalliseerumise põhjustest.
Kuna mesinduspäeval toimus ka mesinikele vaha müük kärjepõhjade ostmiseks, siis tuli rääkida ka vahast. Igipõline teema kunstkärje (kärjepõhjade) kvaliteedi aluseks on aga mesiniku poolt toodetud (sulatatud) kvaliteetne vaha.
Korpustarude teema käsitles põhiliselt kahte korpustaru tüüpi:
1) Langstroth-raamiga plasttaru;
2) eesti raamiga taru
Eesti raamiga taru leidis käsitlemist ka Jänedal, kus ettekandjaks oli A. Lauge.
Nimetatud kahe tarutüübi puhul sai välja tootud nii plussid kui miinused, mis üht või teist taru iseloomustavad.
Loengu lõpul sai vastatud ka mesinike esitatud küsimustele. Lõpetuseks veidi ka mesinduspäevade eesmärgist või mõttest. Tegelikult ei olegi siin midagi uut. Eesmärgiks on see, et mesilastekarjane (mesinik) muutuks teadlikumaks ja/või targemaks.

10. märtsil 2007

Mati Haabel
kutsemesinik