Aasta Mesinik 2006 on Maire Valtin

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Jänedal toimusid 25.-26. novembril Eesti mesinike sügispäevad. See mesinike sügisene kokkusaamine oli ka omal kombel lõikuspeoks. Mesindushooaeg on ju praeguseks seljataha jäänud, nüüd on paras aeg kokkuvõtteid teha.
Lisaks ettekannetele, loengutele ja aruteludele oli Jänedal traditsiooniliselt kavas ka Aasta Mesinik 2006 valimine. Ligi sada kohalolnud mesinikku kaalusid 7 kandidaadi vahel. Hinnati nii nende mesindusalast taset ja kogemusi kui ka seda, kui aktiivselt nad Eesti mesinduselu edendamisele kaasa aitavad.
Suurima toetuse sai Maire Valtin, kes valiti Aasta Mesinikuks 2006.
Maire Valtini eestvedamisel on välja arendatud Valtinite pere tootmismesila koos kaasaegsete seadmetega varustatud meekäitlemisruumidega. Lisaks meele valmistatakse mee, õietolmu ja teiste mesindussaaduste baasil umbes paarkümmend erinevat toodet, mis on aktiivse turuarendustöö tulemusena tarbijatelt hea vastuvõtu leidnud. Sel viisil on ka uusi tarbijaid meetarvitajate hulka juurde tõmmatud, mis üldist Eesti meeturgu peaks edendama.
Maire Valtin on Virumaa mesinike üks eestvedajaid. Tänu temale on teoks saanud rohkearvuliselt mesinduspäevi, kursusi ja praktilisi õppusi Lääne- ja Ida-Virumaal. Mõnedki mesinike praktilised õppepäevad on toimunud Valtinite kodumesilas Injus. Maire Valtin on EML juhatuse liige ja ka paljude EML poolt korraldatud mesinduspäevade üks eestvedajaid.
Õnnitleme Maire Valtinit kui Aasta Mesinikku 2006!
Soovime Mairele edu ja õnne nii oma mesila ja mesinduse edendamisel kui ka jätkuvat energiat nendeks toimetamisteks, mis teistele mesinikele rõõmu ja kasu toovad.
EML juhatus