Kokkuvõte Uku Pihlaka ettekandest Hiiumaal Käina Kultuurikeskuses 24. märtsil 2007

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Kokkuvõte Uku Pihlaka ettekandest Hiiumaal Käina Kultuurikeskuses 24. märtsil 2007
TEEMAD:
1. Tõlge, kommentaar ja analüüs Soome õppefilmidele „Aastaring mesilas” ja „Mesilaste haudmehaigused”
2. Ülevaade Põhja- ja Baltimaade mesinike aastakonverentsist ja ekskursioonidest Norras
Mesinduspäev toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Lühiülevaade EML tegevustest, Eesti mesindusprogrammi tegevustest, trükistest, liikmemaksude tasumisest ja mesinike ankeetide täitmisest
Soome Mesinike Liidu õppefilmide demonstratsioon, tõlge, kommentaarid ja küsimused-vastused.
”Aastaring mesilas”
”Mesilaste haudmehaigused”
Detailsemaid selgitusi vajati korpustarudega mesindamise võtete osas, sest selline tarutüüp ei ole veel meie tavamesinike hulgas veel levinud. Enam huvi tunti just kevadiste tööde ja tõõvõtete vastu, sest käesoleva aasta eriline hilja alanud külm talv oli äkki otsa saanud ja mesinikel oli palju muret, mida nüüd peaks tegema, mida soovitavad soome mesinikud.
Ülevaade PBMN aastakogunemiselt Lillströmis, Norra kuningriigis 2. – 4. veebruar 2007
Norra Mesinike Liidu ja HonungCentralen’i mesinduskeskuse ja meepakendustööstuse tutvustamine
Ekskursioon Norra mesilasse
PBMN osavõtjatele korraldati ekskursioon ühte lähedalasuvasse mesilasse. See oli asutatud 13 a tagasi kui muretseti 2 mesilasperet ja maakoht mäenõlval. Praeguseks on mesila arenenud 300 pereni, juurde on ehitatud mesindushoone ja abihooneid. Muretsetud on vajalikke abivahendeid ja mehanisme nagu 12 raamiline rõhtteljeline meevurr, traktor-tõstuk tarude tõstmiseks ja vajalike mesindusprotseduuride teostamiseks. Selles mesilas ei tõsteta raskeid meekorpusi käsitsi, see töö on usaldatud tõstukile, mida onleidlikult täiendatud hüdrauliliste käppadega. Nii saab see tõstuk tõsta korraga kaheksat taru ja teha mesindusoperatsioone korraga nelja taru juures. Kasutatakse kraini tõugu mesilasi. Mesilasi valitakse nii, et mesilastega tegutsedes ei oleks tarvis kasutada suitsikut. Mesila asukoht on piisavalt kaugel intensiivse maaviljeluse aladest ja nii on saadud luba toota nn mahedalt” - ökoloogiliselt mett. Meesaagist moodustub pool kevadsuvisest korjest. Teine pool aga saadakse Norras põhiliselt kanarbikukorjest. Meesaagid üldiselt ei ole suured - ca 25-30 kg pere kohta. Mesinike iseloomustamiseks - peremees oli väga entusiastlik pensionär, perenaine aga mängis rahvusorkestris Oslos. Avalikuse huvi mesila vaastu näitas kohaliku ajalehe korrespondendi samaaegne mesila külastamine, intervjueerimised ja fotografeerimised avaldamiseks ajalehes.
Jaotusmaterjalid
• Varroatoosiravi meetodid orgaaniliste hapetega
• Promoprogrammi voldikud: Broiler mee marinaadis ja Mesi on hea
• Mesila ankeet
• Mesinik 37, 38 ja 39
Müügiks
• Mesindamine korpustarudega. P.Martverk
• Mesilaste haudmehaigused. H.Hansen
Demonstratsioonimaterjalid (Varroatoosiravi vahendid)
• Plastmassist rest varroalestade diagnostikaks

Mesinduspäev algas kell 11:00 ja kestis kuni kell 16:30. Kohal oli 16 inimest