Mee kvaliteedist ja mesindusprogrammi raames meeproovide analüüside tulemuste võrdlev hinnang

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Kokkuvõte loengust mesinike vabariiklikul teabepäeval Tallinnas 31.märtsil 2007.a.
Lektor: Uku Pihlak
Mesinduspäev toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Eestis on mee analüüse tehtud juba ammu. Süstemaatilisemalt hakati EML eestvedamisel Eesti mesindusprogrammi raames analüüsima kaubanduses olevat ja otsekaubastamisel mesinikelt pärinevat erinevat päritolu ja erinevatelt tootjatelt saadud mett 2004.a. Analüüse tehti nii mee organoleptiliste ja füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate osas vaadeldes nende varieerumist nii erinevatest kohtadest ostetud meeproovides kui ka analüüsides kvaliteedinäitajate varieerumist mee tootmiskohast sõltuvalt.
Selles ettekandes võeti kokku OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Rapla filiaalis mitmetel aastatel (2004...2007) analüüsitud meeproovide tulemused. Ettekandes hinnati eelkõige mee ebaõigel käitlemisel, pakendamisel ja säilitamisel kõige kergemini haavatavaid kvaliteedinäitajaid, milleks on laguproduktide hulgast hüdroksümetüülfurfurool (HMF) ja fermentidest diastaas.
Need näitajad iseloomustavad üheskoos nii mee vanust kui ka mee käitlemisel või säilitamisel toiminud liiga kõrgeid temperatuure. Vastavalt Eestis kehtivale valitsuse määrusele mee kvaliteedinõuete kohta tohib mesi sisaldada HMF-i maksimaalselt kuni 40 mg/kg ja mee diastaasarv peab olema vähemalt 8.
Siinkohal on näitena toodud kaks graafikut meeproovide arvu jaotumise kohta sõltuvalt mee rikutust näitava HMF sisaldusest ja kvaliteeti iseloomustava diastaasi sisaldusest. Loengul esitati oluliselt rohkem ja laiemas valikus võrdlevat graafilist materjali mee kvaliteedi dünaamikast Eestis viimastel aastatel.

HMF

HMF

Diastaas

Diastaas

Ettekande kokkuvõtteks võib öelda, et
• Üldiselt on Eesti mesi väga hea kvaliteediga, probleeme on olnud mõnede importmee partiidega, viimase ajal eriti Ungari meega
• Eesti mesinikud tunnevad suhteliselt hästi mee töötlemise võtteid ja ei riku mett töötlemise käigus ära, kasutades lubamatult kõrgeid temperatuure
• Põhiliseks mee kvaliteedi halvenemise põhjuseks on ülekuumutamine (HMF tõuseb ja diastaasarv väheneb), mida tehakse enamasti kristalliseerunud mee sulatamiseks ja jaemüügiks pakendamise käigus