Tallinna Sülemiabi

Kasutaja Sammalhabe pilt

Tallinna Mesinike Selts teatab, et on loonud oma veebilehele sülemiabi sektori, kust linnakodanik saab meelevaldselt tema juurde elama asunud või tema juures peatuvatest mesilastest teada anda. Samuti on statistilisel eesmärgil loodud sülemikaart, et pikemas perspektiivis võimalikke sülemite mustreid analüüsida.

Leht on leitav TMS kodulehelt http://www.linnamesi.ee/tallinna-sulemiabi/ või EML kodulehe kaudu