Kärgede tühjendamine

Kuidas saada kärjest kätte suira ja suhkrustunud mett. Kuidas kaitsta suira hallitumise eest säilitatavas  kärjes.