Kohalikud ja piirkondlikud mesinduspäevad, jaanuar - aprill 2008

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi mesindusloengud Soola tn. 1 a algusega kell 17:
13.02.2008. Mesilaste korjemaa - metsa-, aia- ja umbrohutaimed. Ilme Nõmmisto.
12.03.2008 Mesilaste puhastuslend, kevadised tööd mesilas. Jaanus Tull.
09.04.2008 Mesiniku aasta – mesilasperede arenguetapid ja mesiniku hooajalised tööd
erinevatel aastaaegadel. Õppefilmi “Aastaring mesilas” arutelu. Jaanus Tull.

Tallinna Mesinike Seltsi teabeõhtud ja -õppused toimuvad edaspidi koos Harju Mesinike Seltsiga Marja 4d.

Tallinna ja Harju Mesinike Seltsid, Marja 4d, kell 17-19 õppe- ja teabeõhtud järgmistel teemadel:
27.02.2008. Mesilaste puhastuslend, varakevadised tööd mesilas. Lembit Sirge jt. kogenud mesinikud.
26.03.2008. Mesilasperede kevadine läbivaatus ja revisjon. Mesindusalaste teabematerjalide ja
trükiste tutvustamine. Varroatoosi kui olulise ohuteguri diagnostika ja ravi mesilates.
Korraldavad Uku Pihlak ja Vaike Rus.

Põlvamaa Mesinike Seltsi mesindusloengud toimuvad Räpina Aianduskoolis kell 17 – 19 järgmise kava kohaselt:
29.02.2008. Mesiniku eetika põhimõtted ja käitumine. Antu Rohtla.
25.04.2008, Mesilasperede talvitumiste tulemuste analüüs, perede nõrgenemise või hukkumise
põhjused, võimalikud lahendused talvekadude vähendamiseks”, lektor Raimo Kiudorf

Saaremaa Mesinike Seltsi poolt korraldatakse teoreetilis-praktiline õppepäev Muhumaal Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas 19.04.2008 algusega kell 10 – kevadtööd mesilas, mesilasperede läbivaatus ja laiendamine.

Põltsamaa Mesinike Seltsi korraldusel toimuvad Põltsamaa Kultuurikeskuses järgmised mesindusõppused (algus kõigil õppustel kell 10.00):
15.03.2008 Mee tootmise ja käitlemisega seonduv seadusandlus ja nõuded. Esineb Jõgeva VTA
keskuse spetsialist, korraldab Ain Seeder.
26.04.2008 Mesindusinventar, valikuvõimalused erineva suurusega mesilatele ja vastavalt
kasutatavale mesindustehnoloogiale. Esineb mesinik Tõnu Rosenfeld.

Karksi-Nuia Mesinike Selts korraldab mesinduspäeva 01. märtsil 2008.a. algusega kell 10.00 Karksi-Nuia Kultuurikeskuses. Teemad: Mesilaste puhastuslend ja kevadine läbivaatus, perede
laiendamine ja sülemlemise vältimine. Olulisemad meetaimed ja nende kasvatamise võimalusi mesilaste korjemaa rikastamiseks. Esinevad Antu Rohtla, Leili Nael jt.

Karksi-Nuia mesinduskursus mesindushuvilistele ja algajatele mesinikele toimub järgmise kava kohaselt (õppuste algus kell 10.00 ja kestus 6 tundi; vajalik eelregistreerimine - Antu Rohtla tel. 56 612 622):
22. märts – loengud teemadel: Mesinduse põhimõisted, mesilaste rassid, anatoomia, mesilaspere
bioloogia, mesindusinventar. Mesi ja teised mesindussaadused. Lektorid Jaak Riis ja
Antu Rohtla.
12. aprill – loengud teemadel: Hooajalised tööd mesilas kevadel, suvel ja sügisel; kärjemajandus,
kärgede traadistamine ja vahastamine; mesilaste haigused ja kahjurid ning nende
tõrje. Lektorid Jaak Riis ja Antu Rohtla.
24. mai – praktiline õppepäev Polli-Järve mesilas, teemad – kasutatav mesindusinventar;
mesilasperede kevadine laiendamine; sülemlemise vältimine; mesilasperede paljundamine,
kärjemee tootmine. Õppuse viib läbi Antu Rohtla.
9. august – praktiline õppepäev Polli-Järve mesilas, teemad – mesilasperede pesaruumi koondamine
ja talvepesa korraldamine, perede lisasöötmine, varroatoosi diagnostika ja ravi. Õppuse viib
läbi Antu Rohtla.

Võrumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub 29.03.2008.a. Võrus Kreutzwaldi 113 algusega kell 10 mesinduspäev. Teemad – kevadised tööd mesilas, mesilasperede laiendamine ja sülemlemise vältimine, mesilasperede sihipärase tugevdamise teel suurema meesaagi saamine.
Lektorid Antu Rohtla ja Rein Talmet.

Elva Mesinike Selts korraldab järgmised mesinike õppe- ja teabepäevad:
15. märtsil algusega kell 11.00 Elvas Kesk t. 17 – 2. korrusel, teemad: Varakevadised tööd mesilas,
ergutussöötmine, nõrkade perede ühendamine - lektor Tõnu Hiiemäe; Mee kvaliteet,
seda mõjutavad tehnoloogilised tegurid; mesilasperedes õietolmu ja taruvaigu
kogumine - lektor Ilmar Särg.
19. aprillil kell 10.00 Elvas Pargi t. 34 Tõnu Hiiemäe mesilas praktiline õppepäev. Teemad:
Perede laiendamine. Sülemlemise ärahoidmine. Lihtsamad emadekasvatuse meetodid,
emade vahetamine. Korraldab Tõnu Hiiemäe.

Läänemaa Mesinike Selts korraldab mesinduspäeva 15. märtsil algusega kell 10.00 Oru vallamaja saalis. Teemad: Kevadtööd mesilas – perede puhastuslend ja kevadine läbivaatus,
laiendamine, sülemlemise vältimine. Mati ja Ly Haabel. Vahavahetus – Hain Taim.

Lääne-Virumaa Mesinike Selts korraldab mesinike õppepäeva
22.03.2008 algusega kell 10 Rakveres Nurga Äri ruumides teemadel: Kevadine mesilasperede
puhastuslend ja läbivaatus ning vajadusel lisasöötmine, perede laiendamine
ülesehitatud kärgede ja kärjepõhjaga, mesilashaiguste seire ja diagnostika.
Lektorid Maire Valtin ja Mait Mardla.

Hiiumaa Mesinike Selts korraldab mesinike teabepäeva
22.03.2008 Käina Kultuurikeskuses algusega kell 10 teemadel:
Mesilasperede kevadine läbivaatus, perede tugevuse ja tervisliku seisundi hindamine,
varroatoosi mõju perede talvitumisele. Mesindusalased trükised ja teabematerjalid.
Mesinduse olukorrast ja probleemidest naabermaades ja kogu Balti mere piirkonnas,
informatsiooni Põhjamaade ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakonverentsilt.
Esinevad Uku Pihlak, Jaan Alt jt.

Mesinduskursuse “Hobimesiniku aastaring 2007-2008” V õppus toimub Harjumaal Ääsmäel 19.04.2008.a., algus kell 10.00 ja lõpp kell 17.45. Teemad: Mesilaste puhastuslend ja kiirläbivaatus. Mesilaspere pearevisjon. Mesilaspere ümbertõstmine ja inventari desinfitseerimine. Sülemlemine, mesilasemade väljavahetamine. Kokkuvõte õppepäevast ja kursusest. Õppepäeva korraldavad ja viivad läbi Jaak ja Marje Riis.

LisaSuurus
Kohalikud_ja_piirkondlikud_mesinduspaevad_nov_2007_jaan_2008.pdf7.32 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud