Väike-Pakri saarel aretatakse tõumesilasi

Ajalehes Harju Elu: http://www.harjuelu.ee/vaike-pakri-saarel-aretatakse-toumesilasi/