Ühisavaldus tagasi astunud EML juhatuse liikmetelt

ÜHISAVALDUS

Käesolevaga teavitame oma otsusest Eesti Mesinike Liidu juhatuse liikme kohalt tagasi astuda.

Kandideerisime juhatuse liikmeteks ootustega, et uus juhatus on avatum, koostööaltim partneritega ja tulemuslikum mesinike huvide kaitsel. Hetkel on saavutatud aga olukord, kus:

 • rohkem kui pooleaastane töö mesinduse tervikliku arengukava koostamisel on jooksnud liiva,
 • osad juhatuse liikmed on eiranud juhatuse otsuseid,
 • EML-i liikmeskond on desinformeeritud ja segaduses,
 • koostöösuhted Eesti Kutseliste Mesinike Ühinguga on katkenud,
 • koostöösuhted Eesti Mesinduse Koostöökoguga on katkenud,
 • esindatus suhetes riiklike struktuuridega on piiratud,
 • üldkoosolekul oma liikmeskonnale antud ülevaade toimunust ei ole olnud täielik,
 • on alust arvata, et aset on leidnud juhatuse koosoleku protokolli võltsimine,
 • juhatuse liikmete vahel on põhjustatud usaldamatus ning sisuliselt on juhatus töövõimetu,
 • üks juhatuse liige on väljakujunenud situatsiooni tõttu juhatusest tagasi astunud
 • kahjustunud on EML-i maine

Oma tagasiastumisega soovime umbusaldada Eesti Mesinike Liidu juhatuse esinaise tegevust ning nõuame erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumist tagandamaks praegust juhatust täies koosseisus ning valimaks uut töövõimelist juhatust Eesti Mesinike Liidule.

Eve Raik, Maire Valtin, Vallo Vain

11.12.2018

________________________________________________________________

Minuni jõudis selline avaldus, kahjuks dokumendi kujul ma ei oska(kas üldse saab) seda siia panna. Igaljuhul väga tähtis teadaanne kõigile EML liikmetele.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!

Mittetulundusühingute seadus – Riigi Teataja

"Mittetulundusühingute seaduse § 28 lg 3.1 sätestab, et juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Kuna juhatuse liikme määrab MTÜ liikmete üldkoosolek, tuleb tagasiastumise avaldus saata kõikidele MTÜ liikmetele.