Pakendpere ja pakettpere - see ei ole sülem - eestikeelne mesindusterminoloogia.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Lauri pilt

Pakendpere ja pakettpere - eestikeelne mesindusleksikon.
Sülem (vt näiteks n-ö "sülem" https://mesindus.ee/node/5961 ) on hoopis midagi muud. Smile

Väljavõte austatud mesindusveteran Antu Rohtla koostatud mesindusleksikonist,
https://aps.emu.ee/?TERMINID/Mesindusleksikonist

mille saab failina (~5 MB) omale alla laadida:
https://aps.emu.ee/?TERMINID

---------------------

988. PAKENDPERE
_–
_package bees
_Paketbienen
_pakettimehiläiskunta
пчелопакет
ka pakettpere
on spetsiaalselt ette valmistatud pere, transportimiseks pikkade vahemaade taha meekorjele, tolmeldamisele või kaugemal põhjapoolsetes piirkondades paiknevate perede tugevdamiseks. Väga laialdaselt kasutatakse pakendperesid Ameerika Ühendriikides, kus igal aastal toodetakse ligi 500000 pakendperet, mis realiseeritakse või toimetatakse põhjapoolsetesse piirkondadesse (Kanadasse) korjele. Pakettmesinduse eripära seisneb selles, et väikesed pered (4-6 raamil) formeeritakse ainult meekorje eesmärgil. Pärast korje lõppemist mesi vurritatakse, pered (mesilased) hävitatakse, vaha sulatatakse, hukatud mesilastest eemaldatakse mesilasmürk ja ülejäänud mesilaste kehaosad kasutatakse ära peamiselt lindude sööda ühe komponendina. Majanduslikult on see tasuv, sest pakendpered ei vaja kapitaalseid ja kalleid tarusid, samuti ei ole vaja teha kulutusi nende ületalve pidamiseks. Pakettmesinduse eelduseks on varajane emadekasvatus, mida võimaldavad Ameerikas, Floridas paiknevad mesilad, kus alustatakse emadekasvatusega juba märtsis.

989. PAKETTPERE
_–
_
_-
_pakettimehiläiskunta
пчелопакет
üldreeglina 2-4 või kuuel raamil paiknev kunstpere, mis moodustatakse spetsiaalselt müügiks või transportimiseks kaugetesse korjekohtadesse. Pakettpered võivad olla kärgedega või ilma. Ilma kärgedeta pakettpered on ette nähtud transportimiseks eriti pikkade vahemaade taha. Pakettpered moodustatakse südapäeval, mil tarus on võimalikult vähe lennumesilasi. Haudmeraamidelt pühitakse spetsiaalsesse kasti (paketti) 1-1,5kg noori mesilasi, kellele antakse pärast pere rahunemist noor, äsja munemist alustanud ema. Kärgedeta pakett varustatakse sööda ja joogiveega. Sihtkohta jõudmisel antakse pakettperele 4-6 ülesehitatud kärjeraami ja umbes 4kg sööta, võimalusel ka 1-2 raami hauet.Korjekohas peetakse pakettperesid kuni korje lõppemiseni.

--------------------

1282. SÜLEM

_–
_swarm
_der Schwarm, der Bienenschwarm
_parvi
рой
Tarust koos emaga lahkunud mesilaste kogum, kes on võimeline iseseisvaks eluks. Tavaliselt kobardub sülem mõneks ajaks puuoksa või mõne muu (aiapost) eseme külge. Soodsate ilmastikutingimuste korral väljub sülem tavaliselt kella 10-15 vahel. Ebasoodsate ilmade korral võib sülem tarust välja lennata ka üsna varastel hommikutundidel (kella 9 paiku). Kobardunult jääb sülem tavaliselt paigale kuni kaheks tunniks. Õhtupoole välja lennanud sülemid võivad paigale jääda kuni järgmise päeva lõunani. Selliselt kobardunud sülemit on võimalik sülemikku ja hiljem tarru ajada. Sülemimesilased on üldiselt rahumeelsed ega kipu nõelama. 2,0-2,5kg kaaluvat sülemit loetakse keskmiseks sülemiks 2,5-4,0kg aga tugevaks. Alla 1,5kg kaaluvat sülemit loetakse nõrgaks. Sülemid jagatakse vastavalt sellele, millal nad on väljunud tarust a) esiksülemiks ja b) järelsülemiteks. Esiksülem väljub tavaliselt vana emaga ja see toimub siis, kui esimene emakupp on kaanetatud. Teisisõnu 9-ndal päeval, arvates ema munemiset sülemikuppu. Teist e järelsülemit võib oodata 8-14 päeva pärast esimest sülemit. Kolmas järelsülem võib tulla 1-2 päeva pärast teist sülemit. Järelsülemid on ühe või mitme noore emaga. Kui tarru aetud sülem mõne aja pärast sealt lahkub ja kobardub taas puuoksa külge võib põhjuseks olla see, et sülemil on mitu noort ema. Järelsülemi(te) uuesti väljalennu ära hoidmiseks on soovitatav järelsülemid tarru ajada läbi emaeraldusvõre või mööda sülemisilda. Puuoksalt lendu tõusnud sülem võib lennata 10-15km kaugusele. Lendu tõusnud sülem liigub tavaliselt kiirusega 11-13km/h. Harva aeglasemalt. Sõltuvalt ilmast võib sülem lennata 40-100 meetri kõrgusel. Vihmaste ja niiskete ilmade korral madalamal.

--------------------

vt ka (klõpsa ingliskeelse termini peal ja avaneb eestikeelne pikem selgitus):

https://term.eki.ee/termbase/view/1980661/et/en/?initial=S&start=60

kunstsülem artificial swarm

sülem swarm

sülemi püüdmine capturing swarm
sülemi püüdmise kott swarm captur bag, swarm sack
sülemi tarru ajamine swarm returning into hive
sülemiema swarm queen
sülemik swarm box
sülemikobar (swarm) cluster
sülemikupp queen cell, swarm cell
sülemipüüdja swarm catcher

sülemisild swarmbridge

sülemlemine swarming
sülemlemise vältimine swarm control, swarming prevention
sülemlemismeeleolu swarming mood
sülemlemistung swarming instinct
-------------------