Mesilashaiguste seire kevadisest tarulangetisest 2008

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Uuringu eesmärk on kindlaks teha mesilaste parasitaarhaiguste nosematoos, akarapidoos ja varroatoos (tekitajad vastavalt Nosema apis, Acarapis woodi, Varroa destructor) levik Eestis asuvate mesilasperede hulgas.

Uuringuga hõlmatakse ajavahemik 1. märtsist kuni 15. aprillini 2008.

Proovid analüüsitakse riiklikus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis, uurimiskulud maksab EML Eesti riikliku mesindusprogrammi 2007-2010 raames.

Passiivne seire suunatakse piirkondadesse, kus esineb sagedamini mesilasperede haigestumisi ja suremisi ja sinna, kus varemgi on täheldatud haiguste puhkemist ja perede suremisi.

Aktiivne seire hõlmab halva epidemioloogilise olukorra ja kõrgema riskiteguriga mesilaid, rändmesindusega tegelevaid, tõumesilasi või -emasid ostvaid ja neid mesilaid, kuhu on toodud riskipiirkonnast peresid või emasid.

Kuidas võtta proove?
Igast haiguskahtlasest perest võetakse 25 – 30 g (tikutopsitäis) hiljuti hukkunud mesilasi. Vältida niiskunud ja hallitama läinud langetist! Võetud proovid tuleb identifitseerida ja nummerdada, märkides sama numbriga proovi ja taru, kust proov võetakse.
Kogutud proovid tuleb pakkida õhku läbilaskvasse ja lekkekindlasse pakendisse (nt paberkotti või pappkarpi) ja hoida seda kuni laborisse saatmiseni jahedas (+2 – +8°C), kuivas pimedas ruumis.
Proovile tuleb lisada saatekiri kantakse järgmiste andmetega:
· Mesila nimi, maakond, vald/linn, küla ja ehitise või ala number PRIA andmebaasis
· Mesiniku nimi ja postiaadress, indeks, telefon, e-mail, faks
· Andmed proovivõtu kohta
· Mesila või mesilagrupi suurus (talvitunud perede arv)
· Proovide arv (mesilasperede arv, kust proovid võeti)
· Haiguse kahtlusel kliinilised tunnused, anamneesi andmed
· Teostatud ravi (aeg, kasutatavad ravimid, vahendid)
· Hukkunud perede arv / kliiniliselt haigete perede arv (huku võimalik põhjus)
· Proovide võtmise kuupäev
· Proovide võtja allkiri

Proovid koos saatekirjaga saadetakse Eesti Mesinike Liitu aadressil J.Vilmsi 53 B, 10147 Tallinn, tel: 5293589, 5168070.

Arvi Raie