Mesinduspäevade ja –õppuste kava mais ja juunis 2008

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tartu Aiandus- ja Mesindusseltsi teabeõhtu Soola tn. 1 a :
14.05.2008 kell 17 Mesilaperede paljundamise meetodid, mesilasemade kasvatamine. Priit Pihlik.
07.06.2008 kell 9 – 16 õppereis mesinik Jüri Luguse tootmismesilasse, kogemuste
vahetamine mesindustehnoloogias ja mee käitlemises. Jaanus Tull, Jüri Lugus.
Tartu AMS mesindusõppuste info: Jaanus Tull, tel. 5090471.

Karksi-Nuia Mesinike Seltsi korraldusel toimub 14. juunil.2008.a. algusega kell 10 Karksi vallas Polli-Järve mesilas praktiline õppepäev mesilasemade kasvatamise ja tõuparanduse teemadel, sealhulgas mesilasemade kasvatamisest Jenter-süsteemi abil. Õppuse viib läbi Antu Rohtla, tel. 56612622.

Karksi-Nuia mesinduskursuse 3. õppusena toimub 24. mail praktiline õppepäev Polli-Järve mesilas. Teemad – kasutatav mesindusinventar; mesilasperede kevadine laiendamine; sülemlemise vältimine; mesilasperede paljundamine, kärjemee tootmine. Õppuse viib läbi Antu Rohtla, tel. 56612622.

Põlvamaa Mesinike Selts korraldab:
07.06.2008 Jakob Tammela mesilas Moostes algusega kell 11 mesinike praktilise õppepäeva mesindustehniliste meetodite ja töövõtete teemal, kogemusi jagab mesinik Jakob Tammela, info Raimo Kiudorf tel. 5089656.
20.06.2008 Põlvamaa mesinike grupi õppeekskursiooni Viljandimaale Karksi vallas Polli-Järve
talus asuvasse Antu Rohtla mesilasse. Praktilise õppuse teema – mesilasperede paljundamise ja mesilasemade kasvatamise meetodid, õppuse juhendaja Antu Rohtla.

Saaremaa Mesinike Seltsi praktiline õppepäev Muhumaal Aimar Lauge mesilas 14.06.2008 algusega kell 10 – suvised tööd mesilas, sülemlemise vältimine, emade kasvatus. Aimar Lauge tel. 56656533.

Elva Mesinike Seltsis toimub 24. mail kell 10 Elvas Pargi t. 34 Tõnu Hiiemäe mesilas praktiline õppepäev. Teemad: Uute mesilasperede moodustamine – perede poolitamine, kunstpere, võrsikpere,
lendpere. Korraldab Tõnu Hiiemäe, tel. 5049020.

Lääne-Virumaa Mesinike Selts korraldab 18.05.2008 algusega kell 12 praktilise mesinduspäeva Vinni vallas Inju külas Maire Valtini mesilas. Teemad: praktilised kevadtööd mesilas, perede laiendamine ja sülemlemise vältimine, emade kasvatamine ja perede paljundamine. Õpetab Maire Valtin, tel. 5213894.

Hiiumaa Mesinike Seltsi praktiline mesindusõppus toimub 31.05.2008 algusega kell 10.
Teemad: Mesilasperede kevadine ja suvine hooldamine ja arendamine, sülemlemise vältimine, uute mesilasperede moodustamine, mesilasemade kasvatamine ja peredele andmine. Esinevad Sirje Kuulmata, Uku Pihlak, Jaan Alt jt. Info: Uku Pihlak tel. 5052736.

Ida-Virumaa Mesinike Selts korraldab mesinike teabepäeva 03. mail algusega kell 10 Kohtla-Järvel Järve Gümnaasiumis Katse t. 2.Teemad ja esinejad on täpsustamisel. Vaha kvaliteet ja vaha vahetamine kärjepõhja vastu. Hain Taim.
Tähelepanu - mesinike teabepäev lükkub edasi, uus teabepäeva toimumisaeg on täpsustamisel!

Otepää Mesinike Selts korraldab 12.07.2008 algusega kell 10 Puka vallas Ants Tiirmaa mesilas piirkondliku mesinike õppe-teabepäeva. Teemad: Mesindustehnoloogia erinevaid lahendusi. Mesilaste korjemaa ja meetaimed, korjemaa parandamise võimalusi. Mesilaste tõuparanduse võimalusi igale mesinikule. Esinevad Raimo Kiudorf, Mai Endla, Ants Tiirmaa.

EML korraldusel toimub 15.06.2008.a. algusega kell 10 Harjumaal Hüürus Mai Endla mesilas õppepäev mesilasemade kasvatamise ja tõuparanduse teemadel. Info: Mai Endla tel. 5128200.

Vabariiklik mesinike suvepäev toimub 26.07.2008.a. algusega kell 10 Läänemaal Haapsalus. Mesinduspäeva kava on koostamisel.

LisaSuurus
Mesinduspäevade kava - mai - juuni 2008.pdf9.66 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud