Mesindusõppused juulis ja augustis 2008

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts, Soola t. 1a, 13.08.2008.a. algusega kell 17 teabeõhtu. Mesilaste haigused, nende diagnostika, tõrje ja profülaktika. Lektor Arvi Raie, tel. 51 68 070.

Tallinna Mesinike Selts, 09.08.2008.a. algusega kell 10 Hüüru külas Mai Endla mesilas praktiline mesindusõppus varroatoosiravi ja suvelõpu mesindustööde teemal. Info – Uku Pihlak, tel. 50 52 736.

Karksi-Nuia mesinduskursuse IV praktiline õppus 09.08.2008.a. algusega kell 10 Polli-Järve talus. Lektor Antu Rohtla, tel. 56 612 622.

Põlvamaa Mesinike Seltsi teabepäev 24.08.2008.a. algusega kell 11 Räpina Aianduskoolis. Ettevalmistustööd mesilaste talvitumiseks, mesilasperede koondamine, lisasöötmine, varroatoosiravi. Lektor Raimo Kiudorf, tel. 50 89 656.

Saaremaa Mesinike Selts, 16.08.2008.a. algusega kell 10 Muhumaal Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas praktiline mesindusõppus. Suvelõpu tööd mesilas, perede koondamine, lisasöötmine, varroatoosiravi. Lektor Aimar Lauge, tel. 56 65 65 33.

Põltsamaa Mesinike Selts, 02.08.2008.a. algusega kell 10 Põltsamaa Kultuurikeskuses mesindusloeng. Mesilaste haigused ja kahjurid, nende tõrje. Lektor Ilme Nõmmisto. Info Ain Seeder tel. 52 502 04.

Elva Mesinike Selts, 16.08.2008.a. algusega kell 10 Elvas Pargi t. 34 Tõnu Hiiemäe mesilas praktiline õppepäev. Teemad – varroatoos ja teised mesilashaigused, nende seire, diagnostika ja ravi. Hilissuvised tööd mesilas. Lektorid Aado Oherd ja Tõnu Hiiemäe, tel. 50 49 020.

Otepää Mesinike Selts,12.07.2008.a. algusega kell 10 Puka vallas Ants Tiirmaa mesilas õppepäev. Teemad: Mesindustehnoloogia erinevaid lahendusi. Mesilaste korjemaa ja meetaimed, korjemaa parandamise võimalusi. Mesilaste tõuparanduse võimalusi igale mesinikule. Esinevad Raimo Kiudorf, Mai Endla, Ants Tiirmaa

Lääne-Virumaa Mesinike Selts, 10.08.2008.a. algusega kell 10 Vinni vallas Inju külas Maire Valtini mesilas õppepäev. Teemad: mesilasperede koondamine ja talvepesade moodustamine, kärgede sorteerimine, hoiustamine ja prakeerimine; mesilasperede lisasöötmine talveks; varroatoosi diagnostika ja ravi. Korraldab Maire Valtin, tel. 52 13 894.

Hiiumaa Mesinike Selts, 16.08.2008.a. algusega kell 10 praktiline õppepäev Sirje Kuulmata mesilas Pühalepa vallas. Teemad: varroatoosi diagnostika ja ravi, oht perede talvitumisele. Mesilasperede pesaruumi koondamine, talveks lisasööda andmine. Kärgede sorteerimine, väljaprakeeritud kärgede sulatamine, vaha puhastamine. Esinevad Sirje Kuulmata, Uku Pihlak. Info – Uku Pihlak, tel. 50 52 736.

Seda kannet ei ole veel hinnatud