Avaldati looma tekitatud kahju hüvitamise eelnõu

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

E-õiguses on avalikustatud keskkonnaministri eelnõu "Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord" (http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=228958).

Määrusega kehtestatakse hallhülge, viigerhülge, pruunkaru, hundi, ilvese, euroopa naaritsa, merikotka, kalakotka ning rändel olevate sookurgede, hanede ja laglede tekitatud kahjustustest (edaspidi kahjustus) teatamise, kahjustuste hindamise ning kahju hüvitamise kord ja täpsustatud ulatus ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise kord ja täpsustatud ulatus.

Eelnõust on seni välja jäänud mesiniku "sõbra" nugise tekitatud kahju hüvitamine.

Eelnõule reageerimise kuupäevaks on 14.08.2008.