Meeproovidest tehtud õietolmuanalüüside tulemusi (Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, 2008)

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Meeproovidest tehtud õietolmuanalüüside tulemusi 2008.a.

Uuringu PR-4-3.1-6 aruanne-kokkuvõte
Uuringu täitja: Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut

Uurimistöö käigus analüüsiti Eesti Mesinike Liidu tellimusel 30 erinevat meeproovi.

Mees leiduvate õietolmuterade botaanilise päritolu kindlakstegemine põhineb tolmuterade mikroskoopilisel määramisel ning lugemisel. Õietolmu kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks analüüsiks kasutati firma Olympus BX 41 mikroskoopi. Töötati 400x suurendusega.Antud töös kasutati õietolmuterade määramisel P. D. Moore ja J. A. Webb (1978) ning M. Reille (1992, 1995) koostatud määrajaid, TLÜ Ökoloogia Instituudis olevaid õietolmuterade püsipreparaate.

LisaSuurus
koloogia Instituut - Leping PR-4-3.1-6 - Kokkuvõte.pdf12.91 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud