Mee kvaliteediuuringutest perioodil 01.09.2007 – 31.08.2008 (A. Aunap, 2008)

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mee kvaliteediuuringutest perioodil 01.09.2007 – 31.08.2008.a.

Kokkuvõtte koostas: Mee kvaliteediuuringute juht Anna Aunap, PR-4-3.2-1

Mesindusprogrammi täitmisel meekvaliteedi meetme Mesi 2008 raames koguti 160 meeproovi.
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Rapla filiaal koordineeris meeproovide liikumist ja jälgis, et programmi raames plaanitud tööd oleks tähtaegselt ja nõutaval tasemel tehtud.
Meeproovidest teostati järgmisi analüüse:
1. Sildi analüüs – Rapla filiaal
2. Organoleptiline analüüs – Rapla filiaal
3. Füüsikalis-keemiline analüüs – Rapla filiaal
4. Õietolmu analüüs – Ökoloogia Instituut, OÜ EKUK Rapla filiaal
5. Jääkained – OÜ EKUK kesklaboratoorium, Marja4D, Tallinn
6. Suhkrute sisaldus – OÜ EKUK kesklaboratoorium, Marja 4D, Tallinn.
7. Ameerika haudmemädaniku eosed mees – Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

LisaSuurus
Anna Aunap - aruanne - MESI 2008 01.09.07.a.-31.08.08.a..pdf18.9 KB
Seda kannet ei ole veel hinnatud