Aasta Mesinik 2006 valitakse Jänedal

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eesti mesinikud on igal aastal alates 1998. aastast endi hulgast valinud Aasta Mesiniku. Kandidaatide hindamise mõõdupuuks on olnud mesiniku hea kutsealane tase ja erialased teadmised, aga samuti valmidus neid teadmisi teistega jagada. Heal tasemel mesinikule on iseloomulik ka erialane uudishimu ja enesetäiendamise soov – see on nagu pärm uute teadmiste kääritamiseks. Mesiniku erialastele järeleproovitud oskustele ja teadmistele annab üha parema küpsuse pikaajaline mesinikutöö kogemus.

Teise olulise küljena on Aasta Mesiniku valimisel hinnatud kandidaatide panust Eesti mesinduse või kohaliku mesindusseltsi tegevuse edendamisse. Aasta Mesinike tegevuse nähtav jälg paistab ka sellest, kuidas nad on suutnud tegutseda teiste mesinike kasuks või laiemalt Eesti mesindusele kasu tuues. See võib väljenduda piirkondliku mesinike seltsi või EML kaudu mesindusürituste, õppepäevade või kursuste ja seltsielu korraldamises. Aga see tegevus võib saada nähtavaks ka mesindust tutvustavate ja populariseerivate kirjatükkide, raamatute või raadio-TV-esinemiste kaudu.

Tuletagem veel kord meelde mesinike valikuid möödunud aastatel:
Aasta Mesinik 1998 - Mait Mardla;
Aasta Mesinik 1999 - Lembit Ellamaa;
Aasta Mesinik 2000 - Mai Endla;
Aasta Mesinik 2001 - Evi Sõstramäe;
Aasta Mesinik 2002 - Eha Metsallik;
Aasta Mesinik 2003 - Antu Rohtla;
Aasta Mesinik 2004 - Mati Haabel;
Aasta Mesinik 2005 - Aleksander Kilk;
Aasta Mesinik 2006 - ???

Kes võiks olla valitud 25.-26. novembril Jänedal toimuvatel EML sügispäevadel Aasta Mesinikuks 2006?
Ootame ettepanekuid nii e-maili teel (eml@mesi.ee) kuni 24. novembri õhtuni või Jänedal 25.-26. novembril.

EML juhatus