EPL: Mesilased leidsid europarlamendist kaitset

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Kalev Kask, 13.01.2009

Europarlament tegi täna ettepaneku keelustada mõnede väga ohtlike pestitsiidide kasutamine, muuhulgas tuleks keelustada ained, mis kahjustavad mesilasi, kirjutab tänane Eesti Päevaleht Online.

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad koostama tegevuskavad, et määrata kindlaks pestitsiidide kasutamisest inimese tervisele tulenevate ohtude ja mõju vähendamise eesmärgid, meetmed ja ajakavad.

Taimekaitsevahendite turuleviimise määrusega keelatakse ära ained, mis on genotoksilised, kantserogeensed või muul viisil organismi kahjustavad.

Inimeste arengut mõjutavate neurotoksiliste ja immunotoksiliste ainete suhtes võib rakendada karmimaid ohutusstandardeid.

Europarlamendi ettepaneku järgi on uued õigusaktid kasulikud pestitsiidide tootjatele ja kasutajatele, sest liikmesriigid annavad toodetele kasutamisloa kas riiklikul tasandil või vastastikuse tunnustamise läbi ja tooted saavad kasutamisloa kiiremini, sest liikmesriigid peavad vastastikuse tunnustamise osas otsuse tegema 120 päeva jooksul.

Liikmesriigid peavad koostama riiklikud tegevuskavad, et määrata kindlaks pestitsiidide kasutamisest inimese tervisele tulenevate ohtude ja mõju vähendamise eesmärgid, meetmed ja ajakavad. Samuti peavad tegevuskavad soodustama integreeritud kahjuritõrje ning alternatiivsete lähenemisviiside või võtete väljatöötamist ja kasutuselevõtmist, et vähendada sõltuvust pestitsiidide kasutamisest.

Samuti keelustatakse pestitsiidide õhust pihustamine, ehkki erandite tegemine on võimalik. Õhust pihustamine ei ole lubatud elamupiirkondade läheduses.

Liikmesriigid peavad samuti tagama, et rakendatakse erimeetmeid veekeskkonna ja joogivee kaitsmiseks pestitsiididega saastamise vastu. Näiteks nähakse veekogude kaitsmiseks ette kaitseribad ja joogiveevõtukohtade kaitseks luuakse kaitsevööndid, kus ei tohi pestitsiide kasutada ega ladustada.

Lisaks keelatakse või piiratakse vajaliku miinimumini pestitsiidide kasutamine kõigil aladel, mida kasutavad üldsus või tundlikud elanikerühmad, parkides, avalikes aedades, spordi- ja puhkealadel, koolialadel ja mänguväljakutel ning avalike tervishoiuasutuste läheduses.

Liikmesriigid peavad direktiivile minema üle 2011. aasta alguses.

 

Kommentaaride kuvamine

NB! Ära lisa oma mesindusalast kuulutust kommentaarina teisele kuulutusele, vaid lisa uus kuulutus siit!
Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Isamesilased pilt

Aga kas Europarlamendil oma mesilased on?

Eesti kui tuntud looduslähedase hoiakuga maa võiks Europarlamendile kinkida mesilassülemi...