Mee koostis

Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Meehaldjas pilt

Mesi koosneb põhiliselt erinevatest suhkrutest, peamiselt fruktoosist ja glükoosist ning samuti teistest ainetest nagu orgaanilised happed, ensüümid ja mee kogumisel saadud tahked osakesed. Mee värvus on peaaegu värvusetust kuni tumepruunini. Konsistents võib olla vedel, viskoosne või täielikult või osaliselt kristalliseerunud. Lõhn, maitse ja aroom on erinevad, kuid on tingitud taimsest päritolust.

Meena turustamisel või inimtoiduks ettenähtud tootes kasutamisel ei tohi meele olla lisatud mingeid toidu koostisosasid, sealhulgas lisaained, samuti ei tohi sinna olla lisatud muud peale mee. Mesi peab olema võimalikult vaba selle koostisele võõrastest orgaanilistest või anorgaanilistest ainetest. Meel olla võõrast maitset või lõhna (v.a tööstusmesi), ei tohi mesi olla hakanud käärima, olla kunstlikult muudetud happesusega või olla kuumutatud selliselt, et mee looduslikud ensüümid on hävinud või kaotanud märkimisväärselt toimet.

Meena turustamisel või inimtoiduks ettenähtud tootes kasutamisel peab mesi koostise osas vastama järgmistele kriteeriumidele.

1. Üldsuhkur

1.1. Fruktoosi ja glükoosi sisaldus (mõlema summa)

— õiemesi | vähemalt 60 g 100 g kohta |
— lehemesi, lehemee ja õiemee segud | vähemalt 45 g 100 g kohta |

1.2. Sahharoosi sisaldus

— üldiselt | kuni 5 g 100 g kohta |
— harilik robiinia (Robinia pseudoacacia), lutsern (Medicago sativa), banksia (Banksia menziesii), magusristik (Hedysarum), nokjas eukalüpt (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, tsitrused (Citrus spp.) | kuni 10 g 100 g kohta |
— lavendel (Lavandula spp.), harilik kurgirohi (Borago afficinalis) | kuni 15 g 100 g kohta |

2. Niiskusesisaldus

— üldiselt | kuni 20 % |
— kanarbikumesi (Calluna) ja tööstusmesi üldiselt | kuni 23 % |
— kanarbikust (Calluna) saadud tööstusmesi | kuni 25 % |

3. Vees lahustumatute ainete sisaldus

— üldiselt | kuni 0,1 g 100 g kohta |
— pressitud mesi | kuni 0,5 g 100 g kohta |

4. Elektrijuhtivus

— allpool loetlemata mesi ja sellise mee segud | kuni 0,8 mS/cm |
— lehemesi ja kastanimesi ning nende segud, välja arvatud allpool loetletud | kuni 0,8 mS/cm |
— erandid: harilik maasikapuu (Arbutus unedo), eerika (Erica), eukalüpt, pärn (Tilia spp.), kanarbik (Calluna vulgaris), lõunamürt (Leptospermum), melaleuka (Melaleuca spp.) | |

5. Vabad happed

— üldiselt | kuni 50 happe milliekvivalenti 1000 g kohta |
— tööstusmesi | kuni 80 happe milliekvivalenti 1000 g kohta |

6. Pärast töötlemist ja segamist kindlaksmääratud diastaasarv või hüdroksümetüülfurfuraali sisaldus (HMF)

a) Diastaasarv (Schade'i skaala)
— üldiselt | vähemalt 8 |
— madala naturaalsete ensüümide sisaldusega meed (nt tsitrusmeed) ja HMF sisaldusega kuni 15 mg/kg | vähemalt 3 |

b) HMF
— üldiselt | kuni 40 mg/kg (kohaldatakse punkti a teise taande sätteid) |
— troopilise kliimaga piirkondadest pärit mesi ja selle segud | kuni 80 mg/kg |

Allikas: Euroopa Liidu Teataja L 010 , 12/01/2002 Lk 0047 - 0052

Seda kannet ei ole veel hinnatud