Tarulangetise analüüsidest ja mesilasperede tervisest 2009.a. kevadel

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesilashaiguste seire eesmärgiga korraldab EML käesoleval kevadel tarulangetise proovide kogumist võimalikult paljudest erinevate piirkondade mesilatest. Laboratoorsete analüüside abil saab määrata kindlaks mesilaste parasitaarhaiguste levimuse peredes. Samuti saab selle alusel hinnata ületalvitunud mesilasperede üldist tervislikku olukorda ja kevadise hea arengu eeldusi.

 
Aprilli alguspäevade seisuga on uurimisele toodud 47 tarulangetise proovi 12 maakonnast. Kõige enam on proove kogutud Viljandimaalt ja Harjumaalt. Kahjuks pole seni veel saadud langetiseproove Läänemaalt, Tartumaalt ja Ida-Virumaalt, aga me pole kaotanud lootust. EML poolt oleme stiimulina andnud langetiseproovide toojatele tasuta kasutamiseks ja katsetamiseks uudset varroatoositõrje preparaati BeeVital VarroaStick.
 
Seniste analüüside alusel on nosematoosile osutunud positiivseks 7 proovi (neist kaks proovi olid tugeva nakkusega). Varroalesti leiti 15-st proovist ( neist 3 tugeva nakkusega proovi). Akarapidoosi pole ilmnenud üheski proovis – see on rõõmustav.
 
Koos langetiseproovidega saadud kaaskirjades toodud andmete alusel võib tõdeda, et 2009.a. mõõdukas talv soosis mesilaste talvitumist. Analüüse toonud mesinike andmetel olid nende mesilates talvekaod keskmiselt 5,1 %.  Hukkumise põhjustena on enamasti välja toodud sööda lõppemine, harvem haigused ja kahjurid. Hiirte kahjustusi on märgitud kahes toodud proovis, ühe mesilaspere hukkumise põhjustajaks on märgitud nugis. Haiguspõhjustena on mesinike hinnangul eelkõige märgitud varroatoosi, vähem nosematoosi.
 
Ootame jätkuvalt aktiivset langetiseproovide kogumist ja EML kaudu mesiniku jaoks tasuta laboratoorsele uurimisele saatmist.  Võtame langetiseproove vastu kuni aprillikuu lõpuni, proovivõtu juhised leiate siit: "Pataloogilise materjali proovivõtu juhised". Kui langetiseproovides ilmneb parasitaarhaiguste esinemist, anname sellest ka mesinikule endale kirjalikult teada. Ja jätkuvalt on langetiseproovi toojatel võimalik tasuta saada katsetamiseks varroatõrje preparaati BeeVital.
 
EML poolt häid pühi soovides
Arvi Raie
VTA, Loomaarst
Tel.5168070