Haigused

Haigused
Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroalestade arvukuse diagnostiline hindamine tarulangetises

Lepingu PR-3-2.2-14 täitmisel varroatoosi test- ja välitööde käigus
varroalestade arvukuse diagnostiline hindamine tarulangetises
mesilastarude võrkpõhjade abil

Tööde teostaja: Aimar Lauge

Testmesila asukoht: Saare mk., Muhu vald, Viira küla
Test- javälitööde periood: 16.05.2007 – 20.08.2007.a.

Tabel - Langetises loendatud varroalestade arv vaatluste ajal.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoosi monitooring ja tõrje kogemusi Sangaste mesilas

Uuringu PR-3-2.2-5 aruanne-kokkuvõte
Täitja: Rein Männiste

2007. aasta kevadel ja suvel läbiviidud välitööd ja vaatlused varroatoosi ja sellega kaasnevate taudide uurimisel ja looduselähedaste ravimeetodite, sealhulgas sipelghappe ja oblikhappe baasil erinevate raviskeemide rakendamisel, kasutades mesilasperede varroanakkuse taseme diagnostiliseks hindamiseks ja ravivõtete efektiivsuse hindamiseks tarude võrkpõhjade meetodit. Kasutatud ravimeetodite rakendamise efektiivsus ja võrkpõhjade abil mõõtetud varroalestade langetise tulemus, analüüs ja hinnang.

Sitikad

Juba suvel läbivaatusi tehes avastasin surnud ja tükjaks söödud mesilasi tarus.
Nüüd, kui hakkasin pesaid koomale tõmbama avastasin vist... võib-olla... ehk ka süüdlased, aga ei suuda neid identifitserida.
Tarudes sibasid ringi mingid sitikad, tundub, et lennuvõimelised, kuna tarude jalad on ilusasti kõik õliga täidetud kilutopsides igasugu sibavate putikate vastu.
On kellegil veel kokkupuudet ja infot pildil olevate sitikate kohta?

Lubihaudme ravi

Kuidas ja millega ravida mesilaste lubihauet?

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eesti tingimustesse sobiv varroatoositõrje alane kontseptsioon (K. Toomemaa, detsember 2006)

Kokkuvõte varroatoositõrje alase rakendusuuringu tulemustest Lääne-Virumaa tingimustes
Koostas Kalle Toomemaa, detsember 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoositõrje otstarbekas strateegia ja taktika mesilas (R. Männiste, november 2006)

Kokkuvõte varroatoositõrje rakenduslike meetodite uuringust
Koostas Rein Männiste, Sangaste, november 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Moto - mesilas rakendatav hea ja otstarbekas varroatoositõrje strateegia ja taktika sünnib asjatundate soovituste alusel, kuid kasvab mesiniku kogemuste vundamendile ja enda ning teiste mesinike õpetlikele vigadele.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoos

Varroatoosi-teemalised uuringud

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesilasperede suur hukkumine Põhja-Ameerikas

Alates 2006.a. hilissügisest haaras Põhja-Ameerika mesinikke rahutus erakordselt paljude mesilasperede hukkumise tõttu. Praeguseks on mesinikud lausa paanikas, sest paljudes USA piirkondades on juba hääbunud või hukkunud enam kui pooled mesilasperedest. Tavalisest tunduvalt suurematest talvekadudest on teatatud ka Kanadas ja mõnes Euroopa piirkonnas (näiteks Hispaania, Prantsusmaa, Inglismaa ja Itaalia).

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Tuhksuhkruga varroa vastu? (saksa k.)

Tuhksuhkruga varroa vastu? (saksa k.). Kes oskab saksa keelt, võiks kommenteerida..

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=Y7C_pV9ig4c

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Mesilaste haigused

Mesilaste haigused

Allikas: http://www.eau.ee/~aland/6meshaig.pdf

Syndicate content