Koolitus

Koolitus
Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

28.03 - Harju Mesinduse Seltsi teabeõhtu

28.03.2007 17:00
28.03.2007 19:00

Harju Mesinduse Seltsi teabeõhtu toimub 28. märtsil 2007 kell 17-19 aadressil Marja tn 4d. Täpsem teave – Jaan Pruljan, tel. 53 44 38 68.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

10.03 - Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev

10.03.2007 10:00
10.03.2007 15:00

Võrumaa Mesinike Seltsi õppepäev toimub 10.03.2007.a. Võrus aadressil Kreutzwaldi 113 kell 10…15. Emalahutusvõre kasutamisest. Erineva suurusega mesilate mesindusinventar, otstarbekad tehnoloogilised seadmed ja abivahendid. Mait Mardla, Rein Talmet, Mati Urbanik jt.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

26.05 - Karksi-Nuia Mesinike Seltsi mesinduspäev

26.05.2007 10:00
26.05.2007 14:00

Karksi-Nuia Mesinike Seltsi mesinduspäev:

26.05.2007. Praktiline mesinduspäev Antu Rohtla mesilas kell 10 – 14. Mesilasperede laiendamine, sülemlemise vältimise võtted, uute perede kasvatamine, valmistumine meekorje perioodiks. Mesilashaiguste profülaktika, varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste diagnostika. Esineb Antu Rohtla.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Elva Mesinike Seltsi õppepäev

19.05.2007 00:00

Elva Mesinike Selts, mesindusalased õppepäevad kell 10.00...14.00 Elvas Pargi tn. 34:

19.05.2007. Mesilasperede kevadine laiendamine, sülemlemise vältimine, emadekasvatuse lihtsamaid võtteid, mesilasperede paljundamine. Tõnu Hiiemäe.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Elva Mesinike Seltsi õppepäev

21.04.2007 00:00

Elva Mesinike Selts, mesindusalased õppepäevad kell 10.00...14.00 Elvas Pargi tn. 34:

21.04.2007. Kevadised tööd mesilas, perede kiirläbivaatus, vajadusel mesilasperede lisasöötmine, mesilastarude korrastamine ja värvimine. Tõnu Hiiemäe.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

26.05 - Hiiumaa Mesinike Seltsi õppepäev

26.05.2007 10:00
26.05.2007 14:00

Hiiumaa Mesinike Seltsi mesindusalane õppepäev:

26.05.2007. Praktiline mesinduspäev Jaan Alti mesilas Jausal kell 10 - 14. Kevadtööd mesilas, mesilasperede laiendamine, vaha-kärjepõhjade laialdasem kasutamine ja kärjevahetus. Sülemlemise vältimine, uute perede kasvatamine, mesilasemade
kasvatamine ja vahetamine. Mesinduspäeva viib läbi Jaan Alt.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

24.03 - Hiiumaa Mesinike Seltsi õppepäev (uuendatud!)

24.03.2007 11:00
24.03.2007 15:00

[img_assist|nid=123|title=|desc=|link=none|align=right|width=73|height=100]

Käina kultuurikeskuses toimub laupäeval, 24. märtsil kell 11.00 Hiiumaa mesinike õppepäev.

Teemad: Kuidas saada kvaliteetset vaha? Mesilaste talvitumise analüüs ja kevadtööd mesilas. Soome õppefilmid „Mesiniku aastaring” ja „Mesilaste haudmehaigused” ning ülevaade põhjamaade mesinike aastakoosolekust Norras.

Esinevad H. Taim, S. Kuulmata ja U. Pihlak (tel. 505 2736).

Samas vahavahetus algusega kell 9.00.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

07.04 - Saaremaa mesinduspäev

07.04.2007 10:00
07.04.2007 15:00

07.04.2007. Saaremaa mesinduspäev toimub Kuressaares kell 10-15. Teemad: Saaremaa puhta ja kvaliteetse mee propageerimine, mee kvaliteedi hoidmine ja kontroll. Varroatoosi ja teiste mesilashaiguste profülaktika ja ravi. Lektorid Aimar Lauge ja Arvi Raie.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

26.05 - Saaremaa Mesinike Seltsi õppepäevad

26.05.2007 10:00
26.05.2007 13:00

Saaremaa Mesinike Seltsi mesinduspäevad, mesinduskursuse õppused ja täiendusõppused. Mesindusloengud ja teoreetilised õppused toimuvad Kuressaares Rahvakooli ruumides, praktilised õppepäevad toimuvad Muhus Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas. Kõigi õppuste algus kell 10. Mesinduskursuse õppused viib läbi Aimar Lauge.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

12.05 - Saaremaa Mesinike Seltsi õppepäevad

12.05.2007 10:00
12.05.2007 13:00

Saaremaa Mesinike Seltsi mesinduspäevad, mesinduskursuse õppused ja täiendusõppused. Mesindusloengud ja teoreetilised õppused toimuvad Kuressaares Rahvakooli ruumides, praktilised õppepäevad toimuvad Muhus Hellamaa külas Aimar Lauge mesilas. Kõigi õppuste algus kell 10. Mesinduskursuse õppused viib läbi Aimar Lauge.

12.05.2007. Kevadised arendus- ja laiendustööd mesilas. Mesilaspere paljunemise bioloogilised alused, sülemlemine ja selle ärahoidmine. Mesilasperede sihipärane paljundamine.

Syndicate content