Uuringud

Uuringud
Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mee kvaliteediuuringutest perioodil 01.09.2007 – 31.08.2008 (A. Aunap, 2008)

Mee kvaliteediuuringutest perioodil 01.09.2007 – 31.08.2008.a.

Kokkuvõtte koostas: Mee kvaliteediuuringute juht Anna Aunap, PR-4-3.2-1

Mesindusprogrammi täitmisel meekvaliteedi meetme Mesi 2008 raames koguti 160 meeproovi.
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Rapla filiaal koordineeris meeproovide liikumist ja jälgis, et programmi raames plaanitud tööd oleks tähtaegselt ja nõutaval tasemel tehtud.
Meeproovidest teostati järgmisi analüüse:
1. Sildi analüüs – Rapla filiaal
2. Organoleptiline analüüs – Rapla filiaal

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Meeproovidest tehtud õietolmuanalüüside tulemusi (Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, 2008)

Meeproovidest tehtud õietolmuanalüüside tulemusi 2008.a.

Uuringu PR-4-3.1-6 aruanne-kokkuvõte
Uuringu täitja: Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut

Uurimistöö käigus analüüsiti Eesti Mesinike Liidu tellimusel 30 erinevat meeproovi.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Koorimismagasin ja selle kasutamine lamavtarus, sealhulgas kärjemee tootmiseks (Ü. Lippa, 2008)

Koorimismagasin ja selle kasutamine lamavtarus, sealhulgas kärjemee tootmiseks

Uuringu PR-4-1.10-1 aruanne
Töö täitja: Ülo Lippa
Töö täitmise periood: aprill – august 2008.a.

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli lühikese perioodi jooksul õitsevatelt taimedelt monofloorse mee saamise võimaluste väljaselgitamine, kasutades madalaraamilisi magasine, ning välja töötada sobilik madalmagasinide konstruktsioon ning tehnoloogia nende kasutamiseks lamavtarudes. Samuti teostada katseid kärjemee tootmiseks, pakendamiseks ja turustamiseks.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesilaste eemaldamise ja meekärgede lahtikaanetamise praktilisi võtteid tootmismesilas (R. Männiste, 2008)

Mesilaste eemaldamise ja meekärgede lahtikaanetamise praktilisi võtteid tootmismesilas

Uuringu PR-4-1.10-2 aruanne-kokkuvõte
Töö täitja: Rein Männiste
Töö täitmise aeg: kevad ja suvi 2008.a.

Korpustarude kasutamise tehnoloogia kohaselt meekärgedega täidetud tarukorpuste eemaldamisel mesilaste eraldamise erinevad tehnilised ja tehnoloogilised lahendused, võrdlused, tulemuste hinnang nii efektiivsuse kui ka ajakulu ja maksumuse osas.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoosi ennetamise ja ravi kogemusi Pärnumaa tingimustes (A. Jõumees, 2008)

Varroatoosi ennetamise ja ravi kogemusi Pärnumaa tingimustes

Uuringu PR-4-2.1-5 kokkuvõte
Täitja: Aare Jõumees, Tahkuranna vald, Pärnumaa

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroalesta nakkuse diagnostiline uurimine (A. Rohtla, kevad ja suvi 2008)

Varroalesta nakkuse diagnostiline uurimine 2008.a. kevadel ja suvel võrkpõhjade meetodil ja lesehaudme perioodilise vaatluse teel, ning looduslähedaste ravimeetodite, sealhulgas orgaaniliste hapete kasutusmeetodite täpsustamine.

Uuringu PR-4-2.1-2 aruanne-kokkuvõte 2008.a.
Töö täitja : Antu Rohtla.

Töö eesmärk oli selgitada varroalesta arvukuse dünaamikat kevad-suvel ja suvel ning selle mõju mesilaspere arengule ja toodanguvõimele.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Uurimistöö varroalestast (M. Valtin, mai - august 2008)

Varroatoosi diagnostika võrkpõhjade meetodil ja looduslähedaste varroatoosiravi meetodite ning oblikhapperavi erinevate raviskeemide kasutamine 2008.a. kevadel ja suvel

Uuringu PR-4-2.1-7 aruanne-kokkuvõte
Uuringu täitja: Maire Valtin

Uurimus hõlmab varroatoosialaste välitööde osas ajavahemikku 15.05.2008-04.08.2008 a., millele järgneb uuringutulemuste analüüs ja järelduste tegemine.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoosi diagnostika ja ravi otstarbekad võtted tootmismesilas (R. Männiste, märts – august 2008)

Uuringu PR-4-2.1-4 aruanne-kokkuvõte, märts – august 2008.a.
Töö täitja: Rein Männiste

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

2008

2008.a mesindusprogrammi raames teostatud rakendusuuringud.

Pronksmedal (100p.)
Kasutaja Isamesilased pilt

Kas Eestis oleks turgu kodumaise mesindusõpiku jaoks?

Tere, kõik mesinikud!

Hakkasin sügisel kirjutama mesinikele mõeldud mesindusraamatut, üle poole tööst on tehtud. Kavas on see valmis teha lähikuude jooksul. Esialgu jäi see veidi toppama kahel põhjusel. Esiteks kartsin, ilma subsiidiumiteta ei jõua võibolla kasumisse. Teiseks: olen mesindanud peamiselt lamavtaruga. "Korpuste ladumise" teooria võib kirjanduse abil selgeks teha küll, kuid kindlasti jääb mõni praktiline nüke ebaselgeks.

Syndicate content