Uuringud

Uuringud
Aasta mesinikPronksmedal (100p.)
Kasutaja Jaanus pilt

1999 ja 2000 aastal tehtud võidemee uurimus.

Lisan siia lugemiseks ja võrdlemiseks 1999 ja 2000 aastal võidemee valmistamise meetodidest tehtud kokkuvõtte. Tundub, et 2007 aasta rakendusuuringu PR-3-1.13-5 tulemused, mille on kokku kirjutanud R. Loit on minu tööde kokkuvõtte põhjal kirja pandud. Kurb on, et selles uues uuringus ei ole midagi uut ja täiendavat võrreldes varasema uuringuga.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroalestade arvukuse diagnostiline hindamine tarulangetises

Lepingu PR-3-2.2-14 täitmisel varroatoosi test- ja välitööde käigus
varroalestade arvukuse diagnostiline hindamine tarulangetises
mesilastarude võrkpõhjade abil

Tööde teostaja: Aimar Lauge

Testmesila asukoht: Saare mk., Muhu vald, Viira küla
Test- javälitööde periood: 16.05.2007 – 20.08.2007.a.

Tabel - Langetises loendatud varroalestade arv vaatluste ajal.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoosi monitooring ja tõrje kogemusi Sangaste mesilas

Uuringu PR-3-2.2-5 aruanne-kokkuvõte
Täitja: Rein Männiste

2007. aasta kevadel ja suvel läbiviidud välitööd ja vaatlused varroatoosi ja sellega kaasnevate taudide uurimisel ja looduselähedaste ravimeetodite, sealhulgas sipelghappe ja oblikhappe baasil erinevate raviskeemide rakendamisel, kasutades mesilasperede varroanakkuse taseme diagnostiliseks hindamiseks ja ravivõtete efektiivsuse hindamiseks tarude võrkpõhjade meetodit. Kasutatud ravimeetodite rakendamise efektiivsus ja võrkpõhjade abil mõõtetud varroalestade langetise tulemus, analüüs ja hinnang.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Peenkristalne ja pehme võidemesi on tarbijasõbralik

Kokkuvõte rakendusuuringu PR-3-1.13-5 tulemustest
Töö täitja: R. Loit
Töö on tehtud Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Sissejuhatus

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Kärjemee tootmise tehnoloogia väljaarendamine lamavtarude korral

Uuringu PR-3-1.13-4 tulemuste kokkuvõte
Uuringu teostas: Olaf Puurits

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesindustehnoloogia ja seadmete arendustöö

Mesindustehnoloogia ja seadmete arendustöö PR 3-1.12-1
Aruande kokkuvõte
Ettevõtte H-Seitse_H-Kuus

Vastavalt 02. märtsil 2007 sõlmitud lepingule oli töövõtja ülesandeks välja töötada erineva suurusega mesilate vajaduseks aurukast-vahasulatusseadmed, esitleda neid mesinikele, saada tagasisidet konstruktsiooni optimeerimiseks ja katsetada seda erinevates töörežiimides. Lisaks nimetatutele tuli välja töötada meekärgede lahtikaanetamise mehaniseerimiseks tehniline lahendus ja valmistada prototüüp.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Õietolmust looduses, selle kogumisest, tehnoloogilisest töötlemisest ja kasutamisest. Suira tootmise võimalustest ja kasutamine

Kokkuvõtte arendustööst PR-3-1.12-4 koostas Mati Haabel,
juuni-august 2007.a.
Arendustöö on teostatud Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

ÕIETOLM LOODUSES

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mee kvaliteediuuringute ja analüüside tulemuste üldistamisel

Koostas Anna Aunap, mee kvaliteediuuringute teostamise juht

Mee kvaliteediuuringud on tehtud Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Rapla laboratoorium on alates 2005.a.-st analüüsinud kokku 430 meeproovi, mis on võetud Eesti territooriumil. Proovide arv võimaldab teha alljärgnevaid tähelepanekuid mee turustamisest ja kvaliteedist:

Proovivõtt

Kaubandusvõrgus on mesi eksponeeritud korrektselt.
Turgudel ja laatadel jätab soovida müügikoha esteetika.
Degusteerimisel tuleks rõhutada hügieeni.

Aasta mesinik

Kärjemee tootmise võimalikke lahendusi

Rakendusuuringu PR-3-1.13-3 kokkuvõtte koostas Maire Valtin
Uuring teostati Eesti mesindusprogrammi raames Euroopa Liidu toetusel

Kärjemesi

Meekärjed, milles mesilased hoiavad mett ja suira ning mis sisaldavad ka mingil määral taruvaiku, on tõhus vahend terve rea hingamiselundite haiguste raviks. Kokkupuutes suu, neelu, kurgu, söögitoru ja mao limaskestadega, toimib mesi dessinfitseerivalt. Efekt on seda kindlam, mida kauem püsib mesi suus. Arusaadavalt on selleks parim mälutav kärjemesi.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Suira tootmine ja eraldamine kärgedest

Kokkuvõte uuringu PR-3-1.12-5 tulemustest
Uuring teostati Eesti mesindusprogrammi raames Euroopa Liidu toetusel

Kalle Vihtre

Suirakärgedele enamus mesinikke hea pilguga ei vaata. Tarus on nad ainult tüliks, võtavad ära haudme ruumi, mee vurritamisel lähevad katki, kärgede vahaks sulatamisel imavad endasse palju vaha jne. Tüli ja kulu palju, kasu ei sentigi, kuna ei osata suira kasutada ja kärgedest kätte saada.

Syndicate content