Uuringud

Uuringud

mee kvaliteedi määramine

Tere

Olen algaja mesinik ja tekkis mõte mõõta oma võetud mee kvaliteeti.

Keskonnatehnoloogiate Keskusest öeldi, et pean teadma, mida täpselt mee juures analüüsida soovin (suhkrusisaldus, niiskus, koostis?). Samuti on ühe analüüsi hind 1200.- EEK. Piisavalt suur summa, et enne läbi mõelda, mida tellida.

Kas oskab keegi öelda, mida peaks mee kvaliteedi teadasaamiseks mõõtma ning samuti, et kas see tunnistus annab mingit lisaväärtust?

Aitäh juba ette vastajatele

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesinike nägemus Eesti meeturust 2007

Socio Uuringukeskus viis koostöös Eesti Mesinike Liiduga 2007. aasta kevadel läbi kaks fookusgrupiintervjuud mesinikega, mis kokku moodustasid ühtse kvalitatiivse sotsioloogilise uuringu Eesti mesinike meeturualasest nägemusest.

Intervjuude fookuses oli mesinike turustamise alane suhtumine, arvamused ja probleemid. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada olukord ning tuua esile võimalikud fookusgrupi käigus üles kerkinud ideed ning analüüsi käigus ilmneda võivad varjatud asjaolud.

Uuringurühm: Martin Rebane, Marit Rebane, Olavi Eikla

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Mee kvaliteedist ja mesindusprogrammi raames meeproovide analüüside tulemuste võrdlev hinnang

Kokkuvõte loengust mesinike vabariiklikul teabepäeval Tallinnas 31.märtsil 2007.a.
Lektor: Uku Pihlak
Mesinduspäev toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Aasta mesinik

Mee ja teiste mesindussaaduste baasil valmistatud toodete otseturustamise strateegia ja taktika väljaarendamine

Mee ja teiste mesindussaaduste baasil valmistatud toodete otseturustamise strateegia ja taktika väljaarendamine osaühing Artocarpus kogemuste põhjal

Kokkuvõte meetoodete turundusalase rakendusuuringu tulemustest
Koostas Maire Valtin, Artocarpus OÜ, detsember 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Vahasulatamise meetodi ühe tehnilise ja tehnoloogilise lahenduse kirjeldus aurukast-vahasulataja baasil

Kokkuvõte rakenduslikust mesindustehnoloogia uuringust ja arendustööst
Koostas mesinik Rein Männiste, mai 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Minu mesilas on kasutusel Langstrothi-tüüpi kärgedega korpustarud. Mesindan enam kui 130 taruga ning käibes olevate kärgede arv on selle tõttu suur. Keskmiselt sulatan igal aastal iga pere kohta 10-15 vana kärge, mis teeb mesilas sulatusse minevate kärgede koguarvuks 1300-2000.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eesti tingimustesse sobiv varroatoositõrje alane kontseptsioon (K. Toomemaa, detsember 2006)

Kokkuvõte varroatoositõrje alase rakendusuuringu tulemustest Lääne-Virumaa tingimustes
Koostas Kalle Toomemaa, detsember 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Varroatoositõrje otstarbekas strateegia ja taktika mesilas (R. Männiste, november 2006)

Kokkuvõte varroatoositõrje rakenduslike meetodite uuringust
Koostas Rein Männiste, Sangaste, november 2006.a.
Käesolev mesindustehnoloogiline uuring ja arendustöö toimus Eesti Mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit

Moto - mesilas rakendatav hea ja otstarbekas varroatoositõrje strateegia ja taktika sünnib asjatundate soovituste alusel, kuid kasvab mesiniku kogemuste vundamendile ja enda ning teiste mesinike õpetlikele vigadele.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesilashaiguste seire aitab ohtu ennetada

Eesti mesindusprogrammi ühe tegevusliinina on tehtud ohtlike mesilashaiguste seireks uuringuid, et hinnata mesilashaiguste leviku määra Eesti mesilates ja välja selgitada võimalikud riskipiirkonnad. See võimaldab kavandada vajalikke mesilashaiguste tõrje meetmeid ja välja arendada selleks tarvilikku organisatsioonilist ning seadusandlikku taustajõudu.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Vaatlusmesila kontrolltaru kaalu sügis-talvine vähenemine iseloomustab mesilaspere seisundit

Mesindusprogrammi tegevuste raames jälgiti 2006.a. suvel 10 erineva Eesti piirkonna vaatlusmesilates kontrolltaru kaalumuutusi. Need tarukaalunäitude graafikud on toodud ka mesi.ee veebilehel kõigi huviliste pilgu ette.

Muhumaa graafik

Syndicate content