Uuringud

Uuringud
Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Tarukaalud 2006

Esitleme Teile 2006.a mesindushooaja jooksul Eesti mesinike poolt kogutud vaatlustarude kaalukõveraid.

Vaatlusmesila kaalukõvera graafikutel on esitatud tarukaalu muutuste kumulatiivsed kõverad - see tähendab, et igal järgmisel päeval on kaal nii palju suurem (kg), kui oli eelmise päeva kaalu juurdekasv.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Vaatlustarude kaalukõverad

Vaatlustarude kaalukõverad (tarukaal)

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eestis kogutud meeproovide analüüs mee kvaliteedinäitajate ja jääkainete määramiseks perioodil 01.09.2005 – 31.08.2006

Töö on tehtud Eesti mesindusprogrammi 2004 - 2007 raames Euroopa Liidu toetusel.

Aruanne Eesti Mesinike Liidu tellimusel tehtud uuringu tulemustest teemal: "Eestis kogutud meeproovide analüüs mee kvaliteedinäitajate ja jääkainete määramiseks perioodil 01.09.2005 – 31.08.2006".

Koostajad:
Ülis Sõukand, MSc
Anna Aunap
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesilashaiguste alane olukord ja seireuuringud Eestis aastatel 1999 – 2006

Töö on tehtud Eesti mesindusprogrammi 2004 - 2007 raames Euroopa Liidu toetusel.

Uuring teemal "Mesilashaiguste alane olukord ja seireuuringud Eestis aastatel 1999 – 2006 ja Eesti mesinduse arendusprogrammi 2004 - 2007 raames".

Ülevaate koostasid:
Arvi Raie, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu ala peaspetsialist
Aleksander Kilk, mesindusprogrammi juht, EML juhatuse esimees

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mees sisalduva õietolmu analüüside tulemused 2006

Töö on tehtud Eesti mesindusprogrammi 2004 - 2007 raames Euroopa Liidu toetusel.

Uuring teemal: Mee õietolmuanalüüside tulemused Eesti mesindusprogrammi raames tehtud mee kvaliteedi uuringute osas 2006.

Meeproovid analüüsis:
Tiiu Koff, vanemteadur
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Eesti mesinike uuring 2006

Töö on tehtud Eesti mesindusprogrammi 2004 - 2007 raames Euroopa Liidu toetusel.

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada mesinike probleemid mee müügil ning välja selgitada, millist abi mesinikud EML-ilt vajaksid probleemide leevendamisel. Esimeses etapis koguti mesinikelt intervjuude käigus mõtteid nendepoolsete probleemiasetuste kohta, seejärel töötati läbi olemasolev sotsioloogiline materjal, mis peamiselt oli saadud 2000. ja 2005. aastal EML poolt läbi viidud tarbijaküsitluste tulemusel. Sellise andmekäitluse idee seisnes selles, et võimaldada käesoleva uuringu jooksul kindlaks teha, kuivõrd on mesinike tegevus kooskõlas tarbija ootustega.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Uuringud 2004 - 2007

Eesti mesindusprogrammi 2004 - 2007 raames Euroopa Liidu toetusel teostatud uuringud.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

Enn Otsa: Eestis müüdava mee kvaliteedi uuring aastal 2005

Jänedal 26.- 27. novembril 2005 toimunud mesinike sügispäevade materjale: Enn Otsa, Ph.D ettekanne Eestis müüdava mee kvaliteedi uuring aastal 2005.

Syndicate content