Teated

Teated
mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

Eesti mesindusprogramm 2010 - 2013

Põllumajandusministeerium on oma 12.04.2010 kirjaga nr 9.2-2.4/3345-12 (viide ministeeriumi dokumendiregistrile) saatnud asjaosalistele kooskõlastamiseks lõpliku mesindusprogrammi 2010 - 2013 teksti.

mesindus.ee haldajaKuldmedal (1000p.)Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)Jututoa moderaator
Kasutaja Tormi Tabor pilt

19.-27.04 - PRIA koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotluste vastuvõtt

19.04.2010
27.04.2010

Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotlusi võetakse vastu 19. aprillist kuni 27. aprillini 2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

Toetuse taotlejaks võib olla täiskasvanute koolitusasutus „Täiskasvanute koolituse seaduse" §2 tähenduses, mille kohaselt loetakse täiskasvanute koolitusasutuseks riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid, era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nende seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

Mesila tänav nimetati ümber Dihlofossi tänavaks

Tuginedes MTÜ Putukavaba Tallinn petitsioonile ja Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra ettepanekule nimetati eilsel linnavalitsuse istungil Tallinnas Nõmme linnaosas asuv Mesila tänav ümber Dihlofossi tänavaks.

Linnaosavanem põhjendas tänava ümbernimetamist asjaoluga, et nüüdseks juba ajaloo hõlma vajunud tänavanimi õhutas linnakodanikke tegudele, mis ei vii meid teps mitte Euroopa kõige rohelisema pealinna tiitlile lähemale. "On ju ammuteada tõde, et seal, kus peetakse mesilasi, on tagajärjeks igas vikerkaarevärvis õitsvad lilled rääkimata punapõsksetest õuntest, vaarikatest, maasikatest ja muudest mitterohelistest fruktidest. Meie eesmärk on muuta Nõmme ees- ja tagaaiad värvilt rohelisemaks kui Pariisis või Londonis, rääkimata Washingtonist", sõnas Vakra.

Varem tõsiselt kaalumisel olnud mesilaste maksu Tallinnas siiski ei tule kuna äsja saabunud eelanalüüsi tulemused näitasid, et kuigi ideel on jumet, ei ole miljonite Tallinnas elavate mesilaste maksumärgistamine käimasoleva masu tingimustes võimalik. Samuti ei ole mõttekas linnas toodetud mee maksustamine kuna seda on võimatu müüa.

Küll aga saab iga Nõmmele sisse kirjutatud Tallinna kodanik tasuta mesilaste tõrjepaketi, milles on 2 ballooni Dihlofossi, sirp mesilasi peibutavate õistaimede mahalõikamiseks, 5 pakki muruseemet ja mururull.

Tõrjepaketi saab ID-kaardi ettenäitamisel kätte Nõmme linnaosavalitsusest aadressil Vabaduse pst 65 tänase päeva jooksul ajavahemikul 8:15-17:00.

Lõpetuseks koputab Vakra linnakodanike südametunnistusele, et lisaks oma tagaaiale tuleks silm peal hoida ja vajadusel sekkuda ka naabrite aedades toimuvasse helistades kahtlast suminat kuuldes munitsipaalpolitsei mesilastetõrjeüksusele telefonil 987-654321.

Soovimatu külaline Talllinnas

2010.a tarulangetise proovide kogumine kestab 15. maini

23.03.2010
15.05.2010

2010.a lumerohke ja pakaseline talv on möödumas ning esimesed kevade märgid mesilates on käes. Juba on olnud kuulda mesilasperede puhastuslendudest ning talvitumise tulemustest.

2010.a tarulangetise proovide kogumine on alanud ja kestab kuni 15. maini. Uuringu eesmärgiks on teha kindlaks mesilaste parasitaarhaiguste levimus mesilasperedes, samuti ületalvitunud mesilasperede tervislik olukord ja talvitumise tulemused.

Eesti Mesinike Liidu liigeAasta mesinikHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

27.03 - Vabariiklik mesinike kevadpäev

27.03.2010 10:00

27. märtsil algusega kell 10:00 toimub Tallinnas, Väike-Paala tn 3 EML kevadkoosolek, kus kuulatakse juhatuse aruannet, arutatakse EML tegevuse tulemuslikkuse parandamise võimalusi Eesti mesinduse arendamiseks ja korrastatakse ning kinnitatakse tegevussuunad järgnevaks aastaks.

Kell 12:00 algab mesinike teabepäev. Mesindusprogrammi tegevustest varroatoosi ja teiste mesilashaiguste alases seire- ja ennetustöös. Langetiseproovide seirekogumisest. Mesilashaiguste alane olukord Eestis, mesinike nõustamine ja abistamine haiguste tõrjel. Mee ja teiste mesindussaaduste käitlemise ja märgistamise alane olukord, nõuded ja regulatsioonid. Mesilaste registri rakendumisest. Esinevad Arvi Raie, Aado Oherd, Aleksander Kilk jt. spetsialistid.

Eesti Mesinike Liidu liigePronksmedal (100p.)

09.03 - Tallinna Mesinike Seltsi õppe- ja teabeõhtu

09.03.2010 17:30

Tallinna Mesinike Selts korraldab 9. märtsil mesinduse teabeõhtu algusega kell 17:30 aadressil Akadeemia tee 21e, Tallinn.

Teemad - varakevadised tööd mesilas, informatsioon mesindust puudutava seadusandluse kohta, mesilate registreerimisest.

Teabeõhtu viib läbi Uku Pihlak, info tel 5052736.

Aasta mesinikPronksmedal (100p.)
Kasutaja Jaanus pilt

NB! JÄÄB ÄRA! 17.03 - Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsi teabeõhtu

17.03.2010 17:00

Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsis Tartus Soola tn 1a esineb 17. märtsil loenguga Jaanus Tull. Tähelepanu! Tehnilistel põhjustel jääb nimetatud loeng ära! Uus loengu aeg teatatakse aegsasti.

mesindus.ee haldajaHõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

6.-7.03 - Eesti Mee Päevad ”Mesimagus Naistepäev” Lillepaviljonis

06.03.2010 10:00
07.03.2010 17:00

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 6. ja 7. märtsil 2010, mõlemal päeval kell 10-17 Tallinnas Lillepaviljonis Pirita tee 26 kogupere ürituse ”Mesimagus Naistepäev”.

Ürituse eesmärk on:
- propageerida puhast eestimaist mett, meie mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid tervendavaid- ja hügieenilisi omadusi;
- tutvustada tarbijaile kodumaise mee tootjaid ja luua mõlemale poolele kasulikke vastastikuseid kontakte.

Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerida erinevat mett ja saab teavet mesindussaaduste liigi, päritolu ja omaduste kohta.

Hõbemedal (500p.)Pronksmedal (100p.)

5.03 - Mesinduspäev Tuule talus (Kädva küla, Käru vald)

05.03.2010 11:00
05.03.2010 16:00

MESINDUSPÄEV
- 5. märts 2010, kell 11.00-16.00
- eelkõige algajaile
- erinevad lektorid
- toimumise koht: Kädva külas, Käru vallas, Tuule talus
- osavõtutasu: 200.-
- osavõtjatele vaha vahetus
- Info ja registreerimine: 5185596, 4898499, eha.metsallik@mail.ee,
janika.metsallik@gmail.com

Seminar toimub Kädva külas, Tuule talus.
Kuidas tulla:
1) Tallinna suunast:
Rapla - Lelle (enne Lellet vasakule Rapla poolt) – Paluküla - Kädva -
Bussipeatusest natuke edasi ja esimene teeots vasakule (kuivati/saeveski
hoovist läbi) 1km - vahetult enne karjääri vasakule - talu parklasse.

Pronksmedal (100p.)

EML juhatus Põhja- ja Baltimaade mesinduskonverentsil

EML juhatus osaleb praegu Soomes Tuusulas Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu konverentsil. Konverentsi teemadeks on sel aastal:

  • Mesilane ja ökosüsteem - ettekanded tolmendamisest, saagikusest ning mõjust ökosüsteemile
  • Mesilaste tervis ja bioloogia - ettekanded perede hävimisest, varroatoosikindlate liinide aretamisest
  • Riikidevahelised mesindusalased teadusprojektid Euroopas
Syndicate content