Värske sisu

Sisesta kasutajanimi (mitme korral eralda komaga).
Liiksort icon Pealkiri Autor Vastuseid Viimane kanne Märksõnad
veebiviide Honey.com - The National Honey Board Tormi Tabor 08.01.2010 - 03:48 inglise
veebiviide Apiservices - The Beekeeping portal - Le Portail Apiculture - Apicultura - Imkerei Tormi Tabor 08.01.2010 - 03:50 hispaania, inglise, portaal, prantsuse, saksa
veebiviide Продукты пчеловодства и бизнес Тенториум в нашей семье Pokumees 08.01.2010 - 12:09 vene
veebiviide Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded Tormi Tabor 11.01.2010 - 13:09 eesti, õigusakt
veebiviide Registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:21 eesti, õigusakt
veebiviide Juhend mee märgistusel ja muul viisil antava teabe kohta Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:25 eesti, õigusakt
veebiviide Mahepõllumajanduse seadus Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:27 eesti, õigusakt
veebiviide Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:29 eesti, õigusakt
veebiviide Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:31 eesti, õigusakt
veebiviide Põllumajandusloomade registri asutamine Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:32 eesti, õigusakt
veebiviide Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm .. Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:35 eesti, õigusakt
veebiviide Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:37 eesti, õigusakt
veebiviide Taimekaitseseadus Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:38 eesti, õigusakt
veebiviide Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:39 eesti, õigusakt
veebiviide Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:41 eesti, õigusakt
veebiviide Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavate nõuete, nende gruppide kohta esitatavate erinõuete ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodite kinnitamine Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:42 eesti, õigusakt
veebiviide Postiseadus Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:46 eesti, õigusakt
veebiviide Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded Tormi Tabor 11.01.2010 - 17:15 eesti, õigusakt
veebiviide Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele Tormi Tabor 11.01.2010 - 20:32 eesti, õigusakt
veebiviide Läti Mesinike Liit - Latvijas Biškopības biedrība Tormi Tabor 13.01.2010 - 13:31 läti, selts, liit
veebiviide Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta Tormi Tabor 21.01.2010 - 03:30 õigusakt, soome
veebiviide Institut für Bienenkunde Tormi Tabor 21.01.2010 - 03:34 õppeasutus, saksa
veebiviide Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Tormi Tabor 21.01.2010 - 03:36 eesti, õppeasutus
veebiviide Räpina Aianduskool Tormi Tabor 21.01.2010 - 03:37 eesti, õppeasutus
veebiviide Eesti Maaülikool Tormi Tabor 21.01.2010 - 03:38 eesti, õppeasutus
Syndicate content