Värske sisu

Sisesta kasutajanimi (mitme korral eralda komaga).
Liiksort icon Pealkiri Autor Vastuseid Viimane kanne Märksõnad
veebiviide Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:29 eesti, õigusakt
veebiviide Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:31 eesti, õigusakt
veebiviide Põllumajandusloomade registri asutamine Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:32 eesti, õigusakt
veebiviide Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm .. Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:35 eesti, õigusakt
veebiviide Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:37 eesti, õigusakt
veebiviide Taimekaitseseadus Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:38 eesti, õigusakt
veebiviide Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:39 eesti, õigusakt
veebiviide Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:41 eesti, õigusakt
veebiviide Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavate nõuete, nende gruppide kohta esitatavate erinõuete ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodite kinnitamine Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:42 eesti, õigusakt
veebiviide Postiseadus Tormi Tabor 11.01.2010 - 15:46 eesti, õigusakt
veebiviide Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded Tormi Tabor 11.01.2010 - 16:15 eesti, õigusakt
veebiviide Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisele Tormi Tabor 11.01.2010 - 19:32 eesti, õigusakt
veebiviide Läti Mesinike Liit - Latvijas Biškopības biedrība Tormi Tabor 13.01.2010 - 12:31 läti, selts, liit
veebiviide Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta Tormi Tabor 21.01.2010 - 02:30 õigusakt, soome
veebiviide Institut für Bienenkunde Tormi Tabor 21.01.2010 - 02:34 õppeasutus, saksa
veebiviide Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Tormi Tabor 21.01.2010 - 02:36 eesti, õppeasutus
veebiviide Räpina Aianduskool Tormi Tabor 21.01.2010 - 02:37 eesti, õppeasutus
veebiviide Eesti Maaülikool Tormi Tabor 21.01.2010 - 02:38 eesti, õppeasutus
veebiviide Hiiumaa Ametikool Tormi Tabor 21.01.2010 - 02:43 eesti, õppeasutus
veebiviide EUR-Lex - Euroopa Liidu õigusaktid, otsing "mesindus" Tormi Tabor 21.01.2010 - 02:54 eesti, Euroopa Liit, õigusakt
veebiviide Soome mesindusfoorum Tormi Tabor 21.01.2010 - 03:07 portaal, soome
veebiviide Eesti Mesinike Liit Tormi Tabor 21.01.2010 - 03:11 eesti, selts, liit
veebiviide Rootsi Mesinike Liit - Sveriges Biodlares Riksförbund Tormi Tabor 21.01.2010 - 03:16 rootsi, selts, liit
veebiviide Saksa mesindus foorum alfa 25.01.2010 - 18:10 Euroopa Liit, muu, saksa
veebiviide Glenn Apiaries - kunstlikult viljastatud emad, teooria viljastamise kohta Tormi Tabor 31.01.2010 - 10:56 inglise, muu
Syndicate content